Boracol 10 Special 10/ 3Bd med reg nr 5592 omklassificerad

Boracol 10 Special 10/ 3Bd med reg nr 5592 är omklassificerad och har av KEMI här i Sverige fått ett nytt reg nr, 5778.
Se beslut här:

Efter den 26/12 2022 upphör vi med försäljning av reg nr 5592 och startar försäljningen av Boracol 10 /3Bd Prof med reg nr 5778 med försäljning enbart för yrkesmässig användning.
Frågor? – Kontakta oss gärna!

Vi på lavTOX önskar Er alla en Riktigt God Jul-helg och ett riktigt fint och Gott Nytt År!
Knud och Christina

Sommartider kontoret för Boracol

Du når oss på tfn hela sommaren – 0730-222189. Kan vi inte ta Ditt samtal direkt – lämna ett meddelande! – Vi ringer tillbaka snarast möjligt.
eller skicka ett mail till lavtox@lavtox.se och du får svar så snart vi kan!

Vi på lavtox önskar Er en riktigt fin sommar!!

Produktinfo ang IMPEL BOR-stavar

Godkännandet för överlåtelse / försäljning av Impel BOR-stavar upphör 5 september 2020.

Produkten får användas fram t o m 4 mars 2021

Upphörande av godkännande gäller endast produkten IMPEL -BOR-stav / Boron Rods med reg nr 5198 !!

IMPEL-BORstavar / BORON RODS, är ett bekämpningsmedel / träskyddsmedel för Depåimpregnering i byggnadskonstruktioner.

Mer om produkten här: https://lavtox.se/produkter/impel-boron-rods/

Nya Boracol 10 kommer säljas under 2 handelsnamn

Nya Boracol 10 kommer säljas under 2 handelsnamn, Boracol 10 / 3Bd Prof för yrkesanvändare & Boracol Special 10 / 3Bd för privat bruk. Preliminärt på köpet i slutet av februari – Män kommer att kunna beställas via vår webbshop lite tidigare. Länkar:

Produktblad 2020

Säkerhetsdatablad: Boracol 10-3Bd_SE_v1.3

Bruksanvisning:  Bruksanvisning Boracol Special B10 3Bd

OBS! Alla sidor på hemsidan kommer uppdateras efter hand. Meddela oss gärna om det är någon länk som inte fungerar – eller ngt annat som blivit fel. / Christina

Nyheter från före 2020

6/1 2020

SÅ! – Då var det klart!  Nya Boracol 10 / Boracol Special har fått reg nr 5592.

Återkommer med närmare info!

11/11 2019

förtydligande av föregående meddelande:

Miljöstyrelsen i DK är klar med handläggningen av ärendet om ansökan för Boracol 10 -3 Bd / Boracol Special och produkt är accepterad.

“Godkänt” här inunder kan misstolkasber om ursäkt för ordvalet.

När allt är klart kommer Godkännandet i alla berörda länder samtidigt – till dess kan vi bara vänta ….

 

31/10 2019

Ännu ett kapitel i en låååång process har avverkats

Den Danska miljömyndigheten har Godkänt (accepterat) vår ansökan om Boracol 10 -3 Bd / Boracol Special.

Miljöstyrelsen i Danmark har efter att ha godkänt godkännande till myndigheter i de berörda länderna där vi önskar få ett godkännande och frågor som dessa utländska myndigheter kommit tillbaka med är besvarade.

Processen förväntas slutligen vara klar runt årsskiftet!

En lång, för Svenska Reimpregnerings AB lavTOX, frustrerande process, som en annan sida säkrar till vårt produkt är väl testad för effektivitet, mänsklig & ekotox efter de nya EU-reglerna för biocider.

 

21/8 2019

Våra tidigare förhoppningar om att godkänna för nya Boracol 10 / Special skulle vara klart under maj månad flyttades fram till augusti – män – Augusti var för optimistiskt – före årsskiftet skulle inte vara mer realistiskt!

Så nu är vi verkligen inne på slutspurten!

– Vi ansöker, som tidigare meddelat, om ”ömses medan godkännande” i flera länder. Miljöstyrelsens i DK ansvarar för utvärderingar och alla berörda länder ska komma över gemensamma användarregler. – Detta har dragit ut på tiden.

  • ”Den som väntar på ngt” gott ”” – eller som jag faller, ett väldokumentat med medel, godkänner även ditt miljö- & hälsoaspekt! – ”den väntar inte för länge”

30/4 2019

Godkännandeproceduren av nya Boracol 10 är nu inne i sitt slutskede

Vi har fått en dPAR, ett utkast för samråd, och med förankring i en rapport från DHI beträffande human toxikologiska tillstånd håller vi just nu på att förbereda ett längre vetenskapligt svar till MST (miljöstyrelsen i Danmark). Vi räknar med att sända in svaret inom en vecka och förväntar oss reaktion från MST inom en månads tid.

Efter detta går ansökan om ömsesidigt godkännande till övriga länder, bl.a. till Kemikalieinspektionen i Sverige. Vi får dessvärre räkna med ytterligare ett par månader- så vår bästa gissning är att vi kan ha Boracol 10 på marknaden i augusti.

God Valborgsmässoafton!

 

14/1 2019
Som första instans för godkännande-processen av nya Boracol 10_3Bd/Boracol Special är MST i DK på god väg med sin omorganisation. Vi önskar MST God fortsättning med arbetet i de nya lokalerna och ser fram emot ett snabbt beslut när väl allting är på plats!
Läs gärna artikel från Effektivt Landbrug här! Sidan 4 och fortsättning här på sidan 5!
Länk direkt till Effektivt Lantbrug

1/12 2018
Så här innan årets slut måste vi tyvärr komma med nyheter om fortsatt väntan på godkännande av Boracol 10 / Boracol Special. Föregående info visade sig vara förhastad …

Vid senaste möte med MST i DK har vi nu fått veta att handläggningstiden är ytterligare försenad. Detta beroende på att MST i DK flyttar sin verksamhet från Köpenhamn till Odense och har p g a detta tappat mycket av sin personal- bl. a den personal som har hand om ärenden i vår kategori.

Maj månad 2019 kan vi förvänta oss att ärendet Boracol 10 Prof/ Boracol Special ska vara klart!

7/9 2018
Enligt senaste meddelande från myndigheterna ang ansökan om EU-godkännande för Boracol 10 / Boracol Special fortskrider ärendet enligt planerna. Berörda länders myndigheter har nu 3 månader på sig för yttrande i frågan innan beslut fattas.

30/8 2018
Uppdaterat:
Åtgärdsbeskrivning Äkta Hussvamp i trä och mur – behandling med Boracol® 20
Ladda ner här:

1/8 2018
Godkännande-tiden för nuvarande Boracol® 10, Boracol® 10 /2Bd Prof med reg nr 4645, har upphört. Kemikalieinspektionen ger godkännande för denna typ av produkter 5 år i taget- och 5-års-perioden för nuvarande godkännande har gått ut.

Ansökan om gemensamt godkännande för flera länder, däribland Sverige, tar sin lilla tid – eller t o m väldigt lång tid! Myndigheterna har många ärenden på sitt bord och det besked vi fått är att handläggningstiden, som är lagstadgad, kommer att överskridas.

12/7 2018
Boracol 10 /2Bd Prof 5-liters åter slut på lager. Vi inväntar nytt godkännande från myndigheterna. 20-liters säljs juli månad ut.

12/6 2018
5-liters Boracol 10 /2 Bd Prof åter på lager den 18 juni …. säljs fram t o m 29 juli!

7/6 2018
1- & 5-liters Boracol 10/2Bd Prof med nuvarande reg nr hos Kemikalieinspektionen slut på lager för tillfället, men 20-liters säljs fram t o m sista juli

Vi inväntar nytt godkännande från Kemikalieinspektionen – godkännande för denna typ av produkter ges 5 år i taget- och 5-års-perioden för nuvarande godkännande har gått ut.

Ansökan om gemensamt godkännande för flera länder, däribland Sverige, tar sin lilla tid – eller t o m väldigt lång tid! Myndigheterna har många ärenden på sitt bord och har meddelat oss att handläggningstiden som är lagstadgad kommer att överskridas.

Vi meddelar här när vår “nya” Boracol 10 finns på lager! Skicka gärna ett mail till oss om du önskar få meddelande direkt!

6/6 2018
Svenska Reimpregnerings AB lavTOX® dataskyddspolicy är i enlighet med GDPR som är en ny dataskyddslag inom EU.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och börjar gälla den 25 maj 2018. Läs vår policy här!

25/5 2018
Boracol Special med nuvarande godkännande slut på lager.
Vi inväntar nytt godkännande från KEMI

7/2 2018
OBS: För injektering med Boracol 20 mot Husbock o andra träskadeinsekter finns en ny utprovad metod
enl info 14/11 2017:

För bekämpning med Boracol 20 mot träskadeinsekter är nu en ny injekterings/sprututrusning utprovad.
Kontakta oss för mer info!

14/12 2017
Info Produktgodkännande

För Boracol Special med reg nr 4985 gäller följande:
• Godkännandet löper ut 2017-12-31
• Produkten får säljas ute i butikerna fram t o m 2018-06-28
• Befintliga lager får användas fram till 2018-12-31

Boracol 10/2Bd Prof med reg nr 4645 för yrkesmässig användning gäller följande:
• Godkännandet löper ut 2018-01-31
• Produkten får säljas fram t o m 2018-07-29
• Befintliga lager får användas fram till 2019-01-31

Produktnytt inför 2018 :

En ny Boracol kommer ersätta både Boracol Special och Boracol 10 /2Bd Prof, klassad för användning både av yrkesanvändare och privat konsument
Användningsområde: På Trä Inomhus och utomhus under tak.
Den nya Boracol Special ( 10_3 Bd ) väntas klar för marknaden under våren 2018.

14/11 2017
För bekämpning med Boracol 20 mot träskadeinsekter är nu en ny injekterings/sprututrusning utprovad.
Kontakta oss för mer info!

19/6 2017
Säkerhetsdatablad till Boracol 20
Ladda ner här

8/6 2017
Vi tar emot beställningar av Boracol 20 med nya godkännandet för leverans efter midsommar. SDB publiceras så snart vi fått fram det.

24/5 2017
Boracol 20 godkänt! reg nr 5322!

Sammanfattning av användningsområde:
Förebyggande behandling mot rötsvamp, hussvamp och träförstörande insekter.
Kurativ behandling mot hussvamp.
För ytbehandling och injektion.

11/1 2017
Vi har idag fått meddelande om att handläggningen av ansökan om EU-godkännande i Sverige av Boracol 20 nu är startad!

12/12 2016
Boracol 10 /2Bd Prof
Kemikalieinspektionen har den 12/12 meddelat oss om ett beslut att administrativt förlänga produktgodkännandet för Boracol 10 /2Bd Prof med reg nr 4645 i väntan på slutlig handläggning av ansökan om förnyat godkännande
Detta beslutet gäller fr o m 20170101 t o m 20180131, se bilaga från KEMI.

Boracol 20

Godkännandet av Boracol 20 /2Bd Prof har upphört, se Pdf, och sista dagen för överlåtelse, alltså sista dag vi får sälja, Boracol 20 /2Bd Prof med reg. nr 4646 är den 19 dec 2016.
Produkten får däremot användas fram till 19 juni 2017.

I Danmark och Tyskland är Boracol 20 ´s EU-godkännande klart och vi inväntar ett godkännande från KEMI i Sverige – men – tyvärr räcker inte KEMI´S resurser till, KEMI hinner inte med alla ärenden inom den tidsgräns som utlovas- och det går inte få besked om när våra ärenden kommer att behandlas.

Vi kommer därför hamna i ”mellandagar” där vi inte kan leverera någon Boracol 20!

Kontakta oss gärna för mer info!

Boracol 10
Godkännandet för Boracol 10 /2Bd Prof med reg. nr 4645 kommer upphöra 2016-12-31. Sista försäljningsdag förväntas ligga ett år framåt, 2017-12-31, samt sista datum för användandet ytterligare ett år framåt.

En process om EU-godkännande för Boracol 10-2Bd, lämnades in till Kemikalieinspektionen 2015-02-02. När det gäller Boracol 10 -2Bd har vi ansökt om ömsesidigt godkännande i många länder, däribland Sverige, samtidigt. Vi meddelar här så snart nytt godkännande kommer.

Boracol Special
Godkännandet för Boracol Special med reg. nr 4985, även tillåten för var och en, löper, som det är nu, fram till 2017-12-31.
Samma process som för Boracol 10 -2Bd sattes igång för Boracol Special samtidigt, 2015-02-02.

Impel
Godkännandet för Impel (ACS Boron Rods) blev klart 2015-03-05 

:::::::::::::::

Utdrag ur Kemis nyhetsbrev den 2 sept 2016
Regeringen föreslår även förstärkta resurser till Kemikalieinspektionens prövning av ansökningar om godkännanden av bekämpningsmedel. Regeringens förslag innebär att anslaget till prövningen av bekämpningsmedelsärenden höjs med 13 miljoner kronor per år 2017 och 2018. För 2019 och 2020 är den aviserade höjningen av anslaget 14 miljoner kronor per år, och därefter ska denna nivå bli permanent.
– Det är positivt med en långsiktig förstärkning av resurserna till prövningen av bekämpningsmedel. Resursförstärkningen, i kombination med effektivare arbetssätt på myndigheten, ger oss goda förutsättningar att kunna korta handläggningstiderna, säger Nina Cromnier.

Bakgrunden till resursförstärkningen är att handläggningstiderna för vissa bekämpningsmedelsärenden har varit för långa. Kemikalieinspektionen bedriver sedan tidigare ett långsiktigt arbete för att effektivisera handläggningen, intetsägande annat från tidigt styrning av verksamheten. Kemikalieinspektioner kommer också att fungera för att arbeta aktivt för att stödja företagen i ansökningsprocesser, och på det här sättet till att höja kvaliteten på ansökningarna.