Boracol® 15

Den mest effektiva produkten mot husbock och andra träskadeinsekteter –

samt för sanering och förebyggande behandling mot svamp och röta vid fuktskador i ditt hus.

OBS! Endast för yrkesmässiga användare.
Problem med träskadeinsekter? Kontakta yrkesman!

Använding.

Boracol 15 fungerar på samma sätt som den tidigare varianten Boracol 20

Skillnaden jämfört med Boracol 10 är den högre BOR-halten, som gör Boracol 15  till ett effektivt – och godkänt! – bekämpningsmedel mot Träskadeinsekter.

Boracol 15 Träskyddsmedel – fungicid och insekticid – PT 8 –
användes mot:


Köp här

Exempel på användning.

Restaurering

Förebyggande vid återställning efter skador. Här ser du röskada på bjälklag.

Takfot

Det rötskadade virket måste bytas ut. Impregnera både nya o det kvarvarande virket med Boracol 15.

Mögelticka

Angrepp av mögelticka kan behandlas effektivt och professionellt med Boracol 15.

Golv

Sanering pågår. Impregnera därefter med Boracol Boracol 15.

Köpa Boracol 15

I vår webbshop kan du köpa Boracol 15 i förpackning om 5 & 20-liters. Men OBS- endast för yrkesmässig användning. Dvs vi måste registrera köpet på ett organisationsnummer.


Beställ nu

Applicering.

Bruksfärdig lösning

All Boracol säljs i bruksfärdig lösning, skall ej spädas!  
Åtgång Boracol 15: 1 liter till drygt 6 m2.
  1. Pensel
  2. Rulle
  3. Dopping
  4. “Vattning” i borrhål i kombination med Impel-isättning
  5. Tryckinjektion genom ventiler
Sörj för god ventilation, om otillräcklig: använd andningsskydd. Använd handskar och skyddsglasögon. Behandlat utrymme kan beträdas efter ca. 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske ca. 2 dygn efter behandlingen/saneringen.

Takfot.  En del av virket utbytt och behandlat med Boracol 20.

Dokumentation.Bruksanvisning – ladda ner.Test-rapport – HusbockSäkerhetsdatablad – ladda ner.

Läs mer.

Hästmyra

Hästmyror, vedstekel m fl

Tillfälliga virkesförstörare


läs mer

Husbock o andra trägnagande insekter

Läs mer om de olika typerna av träskadeinsekter


läs mer

Fuktskador

Läs mer om de olika typerna av fuktskador.


Läs mer