Boracol 20

Boracol 20

Bekämpningsmedel / träskyddsmedel.OBS! Endast för yrkesmässig användning.

Bekämpar

Impregnerar

Långtidseffekt

Användning

OBS! Endast för yrkesmässig användning. Användningsområden: I Trä, Mur, Betong etc. Förebyggande & bekämpande träskyddsmedel för användning mot
  • Träskadeinsekter såsom husbock, strimmig trägnagare och andra träförstörande insekter
  • Röta & Svamp
  • Äkta Hussvamp
Boracol® 20 är ett bekämpande och preventivt/förebyggande träskyddsmedel mot träförstörande insekter, röta och svamp. Aktivt ämne: Koncentrerade borater, utspädda till bruksfärdig lösning med tillsats av diffusionsmedel. Kombinationen av de verksamma ämnen ger Boracolen en unik inträngningsförmåga, med andra ord så följer den med fukten in i träet.

Aplicering

Brukslösning= skall ej spädas
  1. Pensel
  2. Rulle
  3. Dopping
  4. "Vattning" i borrhål i kombination med Impel-isättning
  5. Tryckinjektion genom ventiler
Sörj för god ventilation, om otillräcklig: använd andningsskydd. Använd handskar och skyddsglasögon. Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske c:a 2 dygn efter behandlingen/saneringen

Åtgång

Äkta Hussvamp & insektsangrepp: 1 liter till 2 kvm Svampskador: 1 liter till 2 - 3 kvm För närmare instruktioner, se Bruksanvisning Skiss för tillvägagångssätt vid svampangrepp i området där trä och mur möts i byggnaden se Äkta hussvamp i trä och mur - åtgärdsbeskrivning

Förpackningsstorlekar

1-liters, 5-liters samt 20-liters förpackning