Boracol 20

Boracol® 20 - För yrkesmässig användning

Boracol 20 är vår mest effektiva produkt. OBS! Endast för yrkesmässiga användare.

Problem med träskadeinsekter? Kontakta yrkesman!

Använding.

Boracol 20 fungerar mot mycket av samma sak som Boracol 10. Den stora skillnaden är styrkan, den högre BOR-halten, som gör Boracol 20 också till ett effektivt – och godkänt! – bekämpningsmedel mot Träskadeinsekter.

Boracol 20 användes mot:

Exempel på användning.

Restaurering

Förebyggande vid återställning efter skador. Här ser du röskada på bjälklag.

Takfot

Det rötskadade virket måste bytas ut. Impregnera både nya o det kvarvarande virket med Boracol 20.

Mögelticka

Angrepp av mögelticka kan behandlas effektivt och professionellt med Boracol 20.

Golv

Sanering pågår. Impregnera därefter med Boracol 20.

Köp Boracol 20

I vår webbshop kan du köpa Boracol 20 i förpackning om

1-liters, 5- liters och 20-liters.

Applicering.

Bruksfärdig lösning

Boracol 20 direkt redo att användas. Skall ej spädas. Åtgång er 1 liter till 2-3 m2.

  1. Pensel
  2. Rulle
  3. Dopping
  4. “Vattning” i borrhål i kombination med Impel-isättning
  5. Tryckinjektion genom ventiler

Sörj för god ventilation, om otillräcklig: använd andningsskydd. Använd handskar och skyddsglasögon. Behandlat utrymme kan beträdas efter ca. 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske ca. 2 dygn efter behandlingen/saneringen.

Takfot.  En del av virket utbytt och behandlat med Boracol 20.

Läs mer.

en vetenskaplig framställning av de rötsvamparna som kan uppträda i fuktskadade byggnader.

Svamp i byggnader

Beställ skriften hos Adlibris.

Husbock o andra trägnagande insekter

Läs mer om de olika typerna av träskadeinsekter

Fuktskador

Läs mer om de olika typerna av fuktskador.