Boracol 20 / Boracol 15

Boracol® 20 & 15 - För yrkesmässig användning

Boracol för Proff- den mest effektiva produkt mot husbock och andra träskadeinsekteter – samt för sanering och förebyggande behandling mot svamp och röta vid fuktskador i ditt hus.

OBS! Endast för yrkesmässiga användare.
Problem med träskadeinsekter? Kontakta yrkesman!

Använding.

Boracol 15 fungerar på samma sätt som Boracol 20

Skillnaden jämfört med Boracol 10 är den högre BOR-halten, som gör Boracol 20 / Boracol 15  till ett effektivt – och godkänt! – bekämpningsmedel mot Träskadeinsekter.

Boracol 15 och 20 – PT 8 -Träskyddsmedel
– fungicid och insekticid
användes mot:

OBS! Godkännandet för Boracol 20 har upphört 31 aug 2021. Anståndstiden för försäljning gäller t.o.m. 2022-02-27, och för användning av produkten gäller anstånd fram t.o.m. 2022-08-26.

Se beslut från Kemi här.

Exempel på användning.

Restaurering

Förebyggande vid återställning efter skador. Här ser du röskada på bjälklag.

Takfot

Det rötskadade virket måste bytas ut. Impregnera både nya o det kvarvarande virket med Boracol 20 alt Boracol 15.

Mögelticka

Angrepp av mögelticka kan behandlas effektivt och professionellt med Boracol 20 alt Boracol 15.

Golv

Sanering pågår. Impregnera därefter med Boracol 20 alt Boracol 15.

Köp Boracol 20 & 15

I vår webbshop kan du köpa Boracol 20 i förpackning om 20-liter
och Boracol 15 i förpackning om 5-liter. 20-liters förpackning kommer framöver.

Applicering.

Bruksfärdig lösning

All Boracol säljs i bruksfärdig lösning, skall ej spädas!  Åtgång Boracol 20: 1 liter till 2-3 m2.
Åtgång Boracol 15: 1 liter till drygt 6 m2.
  1. Pensel
  2. Rulle
  3. Dopping
  4. “Vattning” i borrhål i kombination med Impel-isättning
  5. Tryckinjektion genom ventiler
Sörj för god ventilation, om otillräcklig: använd andningsskydd. Använd handskar och skyddsglasögon. Behandlat utrymme kan beträdas efter ca. 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske ca. 2 dygn efter behandlingen/saneringen.

Takfot.  En del av virket utbytt och behandlat med Boracol 20.

Läs mer.

Hästmyra

Hästmyror, vedstekel m fl

Tillfälliga virkesförstörare

Husbock o andra trägnagande insekter

Läs mer om de olika typerna av träskadeinsekter

Fuktskador

Läs mer om de olika typerna av fuktskador.