Rötsvampar

Röta - Svamp - Hussvamp

Misstänker du äkta hussvamp- kontakta yrkesman!

Fuktskador ger ofta upphov till olika former av brunrötesvamp och andra rötsvampar i våra hus, stall, lador o andra byggnader. Rötskador, mögelsvamp eller rötsvamp, i fönster, väggar, golv, tak, i källare, på vinden etc måste åtgärdas. Rötsvamp, svamp, mögel o träskadeinsekter som trämask, husbock, och andra trägnagare trivs i fuktiga hus och byggnader - En fungicidbehandling kan vara nödvändig.

 

Misstänker du rötskada, kontakta yrkesman!

Vad är rötsvampar- röta i trä?

Fuktskada i huset ger en bra grogrund för rötsvampar av olika sorter.
Hussvamp och övriga rötsvampar, som kan påträffas inne i våra byggnader, tillhör gruppen basidiesvampar, det vill säga samma grupp som omfattar skivlingar, soppar, tickor och gelésvampar.

Var kan det finnas rötsvampar?

Växtbetingelserna är: näring – vatten -värme. Även pH-värde och solljus har betydelse. I naturen är samtliga dessa förutsättningar uppfyllda. Däremot i trä i byggnadskonstruktioner där förhållandena är mindre gynnsamma, är tillväxten mer varierande. Vatten är den viktigaste förutsättningen för utveckling av svampangrepp.

Svampar föredrar ett växtunderlag med surhetsgrad (pH-värde) under 7 och kan ändra detta, för sin egen utveckling, i positiv riktning. Rötsvampar förökar sig genom sporbildning. Sporerna är mycket små, några få my, och sprids lätt vid minsta luftrörelse, sporerna finns därför såväl utom – som inomhus. I naturen är svamparnas aktivitet säsongsbetingad, medan de växer året runt inomhus. Det finns många olika tränedbrytande svampar.

Om virkets fuktkvot hålls under 20%, finns ingen förutsättning för uppkomst av rötsvamp. Detta kallar vi konstruktivt träskydd.

Hur behandlar jag rötsvamp?

Har du fått en fuktskada / rötskada i ditt hus kan en fungicidbehandling vara nödvändig. Kontakta yrkesman för åtgärd!!