Re-impregnerings ventiler

Tryckinjektionsmetoden

Re-impregneringsventiler som används vid tryckinjicering av impregneringsvätska i träkonstruktioner. Ventilerna är anpassade för användning av Wagnerspruta, t ex W180P med specialmunstycke. Specialmunstycket kan beställas här, se vår web-shop

Användningsområde:
Kemisk säkring av nya och äldre träkonstruktioner där man konstaterat (eller det finns risk för) angrepp av röta, svamp eller insekter, t.ex. i taksparrar, utskjutande bjälkänder, korsvirkeshus, dörrar, fönster och limträskonstruktioner, ect. Impregneringen verkar omedelbart och effektivt på djupet, dvs. inifrån och ut i träet.
Injektionen skadar inte befintlig ytbehandling om denna har en bärkraftig grundning.

Montering:
Hål borras med 10-15 cm avstånd beroende av träets art och tillstånd. Vid större trädimensioner placeras ventilerna förskjuta till varandra.
Hålen borras så djupa som möjligt – dock inte närmare än 12 mm från motstående sidoyta. Ju allvarligare angreppet är, ju fler hål måste borras. Man borrar med samme diameter som de valda. Ventilerna placeras i hålet och slås i med en hammare tills den är i linje med träytan. Specialslangens munstyckshuvud pressas in i ventilen varefter vätska injicieras i träet.

Mått:
Plastventil levereras i 4 storlekar:   6,5 x 21    9,5 x 35  samt  12 x 48 mm.
Alla ventiler har en backventil som hindrar att vätskan rinner tillbaka.

Användning:
12 mm’s ventilen används för:  Bjälkar med måtten 6″ x 6″, 7″ x 7″ eller 8″ x 8″.

9,5 mm’s ventilen används för: Konstruktioner som t.ex. inre taksyllar eller takstolar, inmurade eller utskjutande bjälkänder, fönsterkarmar, ect.

6,5 mm’s ventilen används för: Klena konstruktioner som t.ex. fönsterbågar, dörrar, fasaddelar, etc.

Vid re-impregnering av nytt trä skall trycket vara upp till 10 bar. I gammalt trä bör trycket ligga mellan 5-7 bar för att undvika vätskeutträngning via mikrosprickor i träet.
Alla ventiler kan stängas med plasthatt (så att man ev. senare kan göra flera impregneringar), eller slås in och tillproppas med träproppar om man inte vill att de skall synas.