Produkter

Produkter.

Boracol® Produkter – välkända träskyddsmedel sen många år tillbaka.

Om Boracol® produkter.

BORACOL®– produkterna effektivast på marknaden mot 

  • Mögel
  • Röta
  • Svamp
  • Äkta Hussvamp
  • Husbock och andra träskadeinsekter.

Till skillnad från vanliga rengöringsmedel/tvättmedel är produkten Boracol®  ett väl beprövat, utvärderat & godkänt träskyddsmedel/bekämpningsmedel för bekämpning – och i förebyggande syfte – mot mögel inomhus, röta, träröta, rötsvamp, äkta hussvamp, husbock, trämask och andra träskadeinsekter. För trä & murverk.

Bor - det aktiva ämnet.

Bor, det aktiva ämnet, tränger in på djupet i träet och når in där mögel, röta & svamp, och träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är ett allvarligt och växande problem – Men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR. BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil. Syntetiska molekyler försämras gradvis.

Produkter.

Bild på 5-liters dunk Boracol Special 10/3Bd

Boracol® 10 - Prof & Special

Mot mögel, röta & svamp i trä & mur, inomhus och under tak. För både privat & yrkesmässig användning!

Boracol® 20

För bekämpning och förebyggande mot träskadeinsekter som t ex husbock, strimmig trägnagare etc. Boracol 20 ingår också i åtgärdspaketet för bekämpning & sanering vid angrepp av Äkta hussvamp. OBS! Enbart för yrkesmässig användning.

Impel® BORstavar

OBS! utgått ur sortimentet i Sverige! Användes för punktimpregnering / depåimpregnering både som en förebyggande åtgärd och för bekämpning av röta- & svamp i byggnadskonstruktioner, som t ex bjälkändar, stolpar i jord/luftzonen, altanstolpar, fönsterbågar etc. OBS! Enbart för yrkesmässig användning.

Plastsputa med justerbart munstycke

Tilbehör

Reimpregneringsventiler & mögeltest är bra redskap till din hjälp. Handsmidda yxor och hackor samt andra verktyg för rötskadebesiktning ingår i vårt sortiment av tradition sedan COBRA-tiden då besiktning av ledningsstolpar var en del av verksamheten. Vi ombesörjer även pilodynservice.

FAQ - Vanligt ställda frågor.

Kan jag använda Boracol som privatperson?

Boracol® 10 / Boracol® Special är nu fullt ut godkänd även för privat användning. Gäller ditt problem träskadeinsekter krävs däremot den högre BOR-halten för att slå ut deras tarmsystem. Och det är just den högre BOR-halten som gör att Boracol® 20 ej är tillåten för privat användning. Kontakta yrkesman för hjälp i detta fall.   

VArför ska jag använda Boracol?

Produkten har genomgått alla tester enl EU´s stränga regler gällande effektivitet, hälso- o miljöpåverkan.

BOR – det aktiva ämnet i Boracol -tränger in på djupet i trä & mur, når in och bekämpar där mögel, röta & svamp är aktivt.

BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil i motsats till syntetiska molekyler som gradvis försämras.

hur gör jag?

Mögel- och rötsvamp på vind, i källare, i krypgrund
etc.:
Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan. Behandla med BORACOL®. Ytan kan, om så möjligt, borstas eller dammsugas ren.  OBS! Boracolen är ej blekande.  Pigmentet, t ex de svarta prickarna i svartmögel, bleks  alltså inte bort. Men -den begynnande nedbrytningen av virket stoppas och nya angrepp förebyggs.
Våtrum:
Applicera Boracol med pensel eller svamp. Låt medlet verka ca ett dygn. Rengör sedan med vanligt rengöringsmedel.  Mögel mm har nu dött och ett preventivt skydd mot angrepp  finns kvar ca ett år.
Trädäck och andra träkonstruktioner under tak:
Träet ska vara rent och fritt  från ytbehandling innan BORACOL® penslas på. Mätta  träet med BORACOL®. Ytbehandling kan ske, om så  önskas, när Boracolen trängt in. 

VAr kan jag köpa produkterna?

Boracol 10 / Boracol Special kan beställas i vår web-shop (se länk överst på sidan) eller fråga i din närmsta färg- eller byggvaruhandel! Finns också hos olika aktörer på nätet.

Boracol 20, (OBS! endast för yrkesmässig användning! ) –  kan finnas ute i vissa yrkesbutiker, men beställs annars direkt av oss.

Vad ska jag tänka på vid applicering?

Läs etiketten före användning. Sörj för god ventilation.  Använd skyddshandskar & skyddsglasögon. Undvik  kontakt med hud och ögon. Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och grundvattnen eller når avlopp och/eller ytvatten eller någon annan form av avlopps- eller regnvattenkanal. Produkten får inte användas till trä som kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer direkt kontakt med jord eller  vatten. Tvätta händerna grundligt efter användning. 

Vad är Boracol?

Boracol är en biocid, ett bekämpningsmedel.
Till skillnad från rengörings-/tvättmedel ska Boracolen ej tvättas bort utan ska sitta kvar. Ger på så sätt även en unik långtidsverkan.

Läs mer.

en vetenskaplig framställning av de rötsvamparna som kan uppträda i fuktskadade byggnader.

Svamp i byggnader

Beställ skriften hos Adlibris

Fuktskador

Läs mer om mögel, röta, svamp och hussvamp.

En historia från gångna tider

Naturhistoriska Riksmuseet