Boracol® Produkter

Välkända träskyddsmedel sen många år tillbaka.

BORACOL®– produkterna effektivast på marknaden mot 
  • Mögel
  • Röta
  • Svamp
  • Äkta Hussvamp
  • Husbock och andra träskadeinsekter.
Till skillnad från vanliga rengöringsmedel / tvättmedel är produkten Boracol® ett väl beprövat, utvärderat & godkänt träskyddsmedel / bekämpningsmedel. Bekämpar och förebygger effektivt mot mögel, svartmögel, röta, svamp, träröta, rötsvamp, äkta hussvamp, husbock, trämask och andra träskadeinsekter. Används på trä, mur & betong,  inomhus och under tak.

Bor – det aktiva ämnet.

Bor, det aktiva ämnet, tränger in på djupet i träet och når in där mögel, röta & svamp, och träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är annars ett allvarligt och växande problem – Men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR! – BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil till skillnad mot syntetiska ämnen som försämras gradvis.
Läs här senaste yttrande från kommittén för biocidprodukter ECHA: 
Träskydd i byggnader:
En Powerpoint-presentation för utbildning eller självstudier.
Underlaget till presentationen är framtaget av Mikael Theorin, enheten Innemiljö och byggnadsfysik, RISE AB. 
Rekvireras, klicka här: 

Produkter.

Bild på 5-liters dunk Boracol Special 10/3Bd

Boracol® 10 – 3Bd Prof:

Mot mögel, röta & svamp i trä & mur, inomhus och under tak. (Klicka på länken för bruksanvisning)


Läs mer

Boracol Träskyddsmedel

Boracol® 15 Prof

Ny produkt – ersätter Boracol 20! Samma användningsområde med utökad effekt! Räcker lite längre!
Mot Träskadeinsekter, röta och svamp.
Se bruksanvisning:


Läs mer

bilden visar en test med kompletterade behållare med extra dest vtn

Pro Clean Mögeltest

PRO CLEAN Mögeltest för kvalitetskontroll efter mögelsanering samt för avgränsning av infekterade områden med mögelpåväxt.


Beställ här

Plastsputa med justerbart munstycke

Sprutor / Ventiler

Reimpregneringsventiler & sprutor är bra redskap till din hjälp.

Verktyg för rötskadebesiktning

Handsmidda yxor och hackor samt andra verktyg för rötskadebesiktning ingår i vårt sortiment av tradition sedan COBRA-tiden då besiktning av ledningsstolpar var en stor del av verksamheten. Vi ombesörjer även pilodynservice.


Läs mer

FAQ – Vanligt ställda frågor.

KAN JAG ANVÄNDA BORACOL SOM PRIVATPERSON?

Boracol® produkterna är inte längre tillåtna för privat användning. Oavsett om det gäller träskadeinsekter som husbock, trämask och andra trägnagande insekter, eller du behöver sanera och/eller förebygga mot mögel, röta och svamp vid fuktskada – Kontakta yrkesman i din närhet för hjälp med Boracol-behandling.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA BORACOL?

Boracol har genomgått alla tester enl EU´s stränga regler gällande effektivitet, hälso- o miljöpåverkan.

BOR – det aktiva ämnet i Boracol -tränger in på djupet i trä & mur, når in och bekämpar där mögel, röta & svamp är aktivt.

BOR är ett grundämne som har stabil effekt – i motsats till syntetiska ämnen som gradvis försämras efter hand.

HUR GÖR JAG?
Mögel- och rötsvamp på vind, i källare, i krypgrund
etc.:
Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan. Behandla med BORACOL®. Ytan kan, om så möjligt, borstas eller dammsugas ren. OBS! Boracolen är ej blekande. Pigmentet, t ex de svarta prickarna i svartmögel, bleks alltså inte bort. Men -den begynnande nedbrytningen av virket stoppas och nya angrepp förebyggs.
Våtrum:
Rengör först med ngt vanligt rengöringsmedel. Applicera sen Boracol med pensel eller svamp och låt verka ett par timmar. Mögel mm har nu dött och du kan torka efter med en fuktig trasa. Ett preventivt skydd mot angrepp finns kvar ca ett år.
Trädäck och andra träkonstruktioner under tak:
Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling innan BORACOL® penslas på. Mätta träet med BORACOL®. Ytbehandling kan ske, om så önskas, när Boracolen trängt in.
VAR KAN JAG KÖPA BORACOL?
Boracol kan beställas i vår web-shop (se länk överst på sidan) eller fråga i din närmsta färg- eller byggvaruhandel! Finns också hos olika aktörer på nätet.
OBS! Boracol endast för yrkesmässig användning! Kan inte köpas av privat konsument.
VAD SKA JAG TÄNKA PÅ VID APPLICERING?

Läs etikett och bruksanvisning före användning. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar & skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och grundvattnen eller når avlopp och/eller ytvatten eller någon annan form av avlopps- eller regnvattenkanal. Produkten får inte användas till trä som kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer direkt kontakt med jord eller vatten. Tvätta händerna grundligt efter användning.

OBS. Bruksanvisning finns på vår hemsida här

VAD ÄR BORACOL?
Boracol är en biocid, ett bekämpningsmedel.
Till skillnad från rengörings-/tvättmedel ska Boracolen ej tvättas bort utan ska sitta kvar. Ger på så sätt även en unik långtidsverkan.

Läs mer.

Husbock

Träskadeinsekter

2 grupper: Virkesförstörande insekter samt tillfälliga virkesförstörare


läs mer

Fuktskador

Läs mer om mögel, röta, svamp och hussvamp.


läs mer

En historia från gångna tider

Naturhistoriska Riksmuseet


Läs mer