Produkter

Boracol® Produkter – välkända träskyddsmedel sen många år tillbaka!

BORACOL®– produkterna effektivast på marknaden mot Mögel, Röta, Svamp, Äkta Hussvamp, Husbock och andra träskadeinsekter.

Till skillnad från “vanliga” rengöringsmedel / tvättmedel är produkterna Boracol® & Impel® BOR-stavar väl beprövade, utvärderade & godkända träskyddsmedel / bekämpningsmedel för bekämpning – och i förebyggande syfte  – mot mögel, röta, träröta, rötsvamp, äkta hussvamp, husbock, trämask och andra träskadeinsekter. I Trä och mur!

Bor, det aktiva ämnet, tränger in på djupet i träet och når in där svamp & träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är ett allvarligt och växande problem – Men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR. BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil. Syntetiska molekyler försämras gradvis.

En fuktskada i huset kan ge upphov till mögel och allehanda rötsvampar –  Åtgärda problemet och behandla med Boracol!

Boracol® 10 /3Bd Prof & Special nytt EU-godkännande 2019-12-20. Mot mögel, röta & svamp i trä & mur, inomhus och under tak. För både privat & yrkesmässig användning!

BORACOL® 20 för bekämpning och förebyggande mot träskadeinsekter som t ex husbock, strimmig trägnagare etc. Boracol 20 ingår också i åtgärdspaketet för bekämpning & sanering vid angrepp av Äkta hussvamp. OBS! Enbart för yrkesmässig användning.

Impel® BORstavar  används för punktimpregnering / depåimpregnering både som en förebyggande åtgärd och för bekämpning av röta- & svamp i byggnadskonstruktioner, som t ex bjälkändar, stolpar i jord/luftzonen, altanstolpar, fönsterbågar etc. OBS! Enbart för yrkesmässig användning.