Äkta Hussvamp

Äkta Hussvamp.

Den absolut farligaste virkesförstöraren är en brunrötesvamp – Äkta Hussvamp, Serpula lacrymans.

Fuktskador

Vad är Äkta Hussvamp?

Hussvamp, Serpula lacrymans (”den gråtande”), är en mycket aggressiv brunrötesvamp som orsakar stora skador på byggnader.

Var kan det finnas Äkta Hussvamp?

Äkta hussvamp växer till en början ytligt på virket med ett vitt flockigt mycel. Så småningom övergår mycelet i ett hinnliknande överdrag, som kan bli smutsigt gulgrått till färgen. I denna mycelhinna bildas strängar, vanligen 3-4 mm tjocka, med vars hjälp svampen sprider sig. I fuktig atmosfär avsöndrar svampens mycel klara droppar av rent vatten, vilket har gett svampen dess latinska artnamn Lacrymans – ”den gråtande”.

Vid ca 30 procents fuktkvot i virke och en temperatur på 20 grader kan hussvamp växa 5-6 mm per dygn. Vid nedbrytningen av virket använder sig hussvampen av oxalsyra. För att överleva måste svampen neutralisera denna syra med hjälp av kalk, varför den förekommer i anslutning till murverk.

Hussvampens fruktkroppar är gulgrå till rödbruna med bred vit kant. De bildar tjocka, oregelbundna kakor som kan bli en meter breda. Ovansidan är labyrintlikt veckad och bildar ett kanelbrunt sporpulver.

Hussvamp förekommer mest i byggnader, och man vet inte säkert från vilken del av världen den ursprungligen härstammar.

Hur behandlar jag Äkta Hussvamp?

Boracol 15

Boracol 15 (tidigare Boracol 20) är en del av åtgärdspaketet. Produkten Boracol innehåller borater som konverterar till BORsyra vid kontakt med vatten och diffunderar./ tränger in på djupet i träet. Borater är de enda ämnen som kan användas för bekämpning av mögel, röta och svamp i fuktskadat trä – och som förebyggande behandling på byggnadskonstruktioner som riskerar att angripas när träet får för hög fukthalt.

Äkta Hussvamp

En vacker bild – men ingen syn man vill se i sitt hus! Äkta hussvamp kan se ut på många vis – Kontakta yrkesman för hjälp om du misstänker att svampen som växer i ditt hus kan vara en äkta hussvamp!
Produkterna Boracol ingår åtgärdspaketet.


Fler produkter

Känner du igen hussvamp?

Om du har sett någon av dessa svamp-typer bör du kontakta ngn yrkesman i din närhet för bedömning och sanering.Läs mer.

Svamp i byggnader

Äkta Hussvamp – mer att läsa på:


Byggnadsvårdsföreningen

Bild på 5-liters dunk Boracol Special 10/3Bd

Produkter

Boracol® mot röta & svamp.


läs mer

En historia från gångna tider

Naturhistoriska Riksmuseet


Läs mer