Äkta Hussvamp

Äkta Hussvamp.

Den absolut farligaste virkesförstöraren är en brunrötesvamp – Äkta Hussvamp, Serpula lacrymans.

Fuktskador

Vad är Äkta Hussvamp?

Hussvamp, Serpula lacrymans (”den gråtande”), är en mycket aggressiv brunrötesvamp som orsakar stora skador på byggnader.

Var kan det finnas Äkta Hussvamp?

Äkta hussvamp växer till en början ytligt på virket med ett vitt flockigt mycel. Så småningom övergår mycelet i ett hinnliknande överdrag, som kan bli smutsigt gulgrått till färgen. I denna mycelhinna bildas strängar, vanligen 3-4 mm tjocka, med vars hjälp svampen sprider sig. I fuktig atmosfär avsöndrar svampens mycel klara droppar av rent vatten, vilket har gett svampen dess latinska artnamn Lacrymans – ”den gråtande”.

Vid ca 30 procents fuktkvot i virke och en temperatur på 20 grader kan hussvamp växa 5-6 mm per dygn. Vid nedbrytningen av virket använder sig hussvampen av oxalsyra. För att överleva måste svampen neutralisera denna syra med hjälp av kalk, varför den förekommer i anslutning till murverk.

Hussvampens fruktkroppar är gulgrå till rödbruna med bred vit kant. De bildar tjocka, oregelbundna kakor som kan bli en meter breda. Ovansidan är labyrintlikt veckad och bildar ett kanelbrunt sporpulver.

Hussvamp förekommer mest i byggnader, och man vet inte säkert från vilken del av världen den ursprungligen härstammar.

Hur behandlar jag Äkta Hussvamp?

Boracol 20

Boracol 20 är en del av åtgärdspaketet. Boracol innehåller borater som konverterar till BORsyra vid kontakt med vatten och diffunderar med fukt. Borater är de enda ämnen som kan användas för bekämpning och till förebyggande behandling när trä har angripits eller kommer att angripas när träet får för hög fukthalt.

Äkta Hussvamp

En vacker bild - men ingen syn man vill se i sitt hus! Äkta hussvamp kan se ut på många vis - Kontakta yrkesman för hjälp om du misstänker att svampen som växer i ditt hus kan vara en äkta hussvamp! Produkterna Boracol 20 och/eller Boracol 10 /3Bd ingår i åtgärdspaketet.

Känner du igen hussvamp?

Om du har sett någon av dessa svamptyper bör du kontakta oss och vi kan hjälpa dig att kontakta dig för sanering.

Läs mer.

en vetenskaplig framställning av de rötsvamparna som kan uppträda i fuktskadade byggnader.

Svamp i byggnader

Beställ skriften hos Adlibris

Bild på 5-liters dunk Boracol Special 10/3Bd

Produkter

Boracol® och Impel® mot röta & svamp.

En historia från gångna tider

Naturhistoriska Riksmuseet