Impel® Boron Rods

IMPEL® BOR-stavar / BORON RODS

Innevarande godkännande för Impel med reg nr 5198 har gått ut. Kontakta oss för mer info.

Impregnering

Långtidseffekt

Förebygger

Användning

IMPEL® BOR-patroner / BORON RODS, används för depåimpregnering både som en förebyggande åtgärd och för bekämpning av röta- & svamp i byggnadskonstruktioner, som t ex

  • Bjälkändar
  • Stolpar i jord/luftzonen
  • Altanstolpar
  • Fönsterbågar

Bjälkändar med kvarvarande tillräcklig bärförmåga, skyddas i ett förebyggande syfte. Vid enfuktkvot på > 20 % sker en snabb diffusion i de fuktiga och därmed svamphotade områdena. Man skall tänka på att diffusionen sker snabbt i fiberriktningen men något långsammare tvärs fiberriktningen. Vid användning av BORACOL® 20 /2Bd för borrhålsdeponeringar sker också en inträngning vinkelrätt mot fibrerna på grund av diffusions-tillsatsmedlen. Om tvekan råder bör man därför genomföra en kombinerad behandling där man först genomför en borrhålsvattning och därefter avslutar med insättning av en IMPEL®-borpatron.

Åtgång

IMPEL® BOR-patroner / Boron Rods, deponeras i förborrat hål så nära ändträ och hopfogningar som möjligt:
Vid längsgående isättning med ett avstånd på 15 – 20 cm.
Före deponering av IMPEL fylls borrhålen 2 gånger med BORACOL 20. Eftersom IMPEL® expanderar vid fuktpåverkan, i både tvär- som längsgående riktning, ska borrhålets diameter vara lite större än ø IMPEL®, och mellan IMPEL® och propp skall det vara minst 2 mm avstånd. Med tanke på uppfyllning med BORACOL® 20 görs borrningen med mest möjliga fall. Efter deponeringen stängs hålet igen med en trä- eller plastpropp. Det sistnämnda är bäst, det gör det enkelt att efterkontrollera t ex i samband med ordinarie underhåll. Är IMPEL`n upplöst, har fuktpåverkan varit kraftig, och en ny IMPEL® bör deponeras. mögelskada: 1 liter till 2,5 - 3 kvm

För närmare instruktioner, se principskiss

Storlekar

IMPEL® BOR-patroner / Boron Rods, är fasta, stöpta stavar med 100% verkningsgrad som levereras i storlekar:
8 x 25 mm ~ för skydd av 700 cm3 trä,
8 x 50 mm ~ för skydd av 1.400 cm3 trä
12 x 100 mm ~ för skydd av 6.000 cm3 trä

Template not found

Fuktskador: IMPEL BOR-stavar -Användning och Verkan

Läs Mer: Klicka på bilden

Impel Principskisser

Principskisser för depåimpregnering med Impel BOR-stavar

Pricipskiss depåimpregnering

Dokumentation

Rapporter visar Impel BOR-stavens effektivitet som träskyddsmedel

Rapporter / Dokumentation