Boracol Träskyddsmedel

Boracol®

VARUMÄRKET FÖR EFFEKTIVT TRÄSKYDDS- / BEKÄMPNINGSMEDEL.

Bekämpar

Boracol® bekämpar angrepp av mögel, mögelsvamp, svartmögel och annan påväxt, röta, rötsvamp, äkta hussvamp i både trä och murverk. Bekämpar också träskadeinsekter som t ex husbock, strimmig trägnagare och andra trägnagande insekter.

Förebygger

Boracol används med fördel i förebyggande syfte för behandling av trä mot mögel, svartmögel, röta & svamp samt mot träskadeinsekter. De aktiva ämnena lagras i träet och skyddar om / när träet blir utsatt för väta och då annars skulle inbjuda till påväxt o påhälsning av objudna organismer och insekter.

Långtidseffekt

Men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR.

Dokumenterat

Utvärderade & godkända i EU och registrerade av Kemikalieinspektionen.

Om Boracol® bekämpningsmedel
.

Boracol® innehåller borater som konverterar till BORsyra vid kontakt med vatten och diffunderar med fukt. 
Borater är de enda ämnen som kan användas för bekämpning när trä har angripits av rötsvampar. Behandling med Boracol® ger även ett effektivt skydd i förebyggande syfte,  skyddar mot angrepp när en förhöjning av fukt uppstår.
Boracol® är ett effektivt medel för sanering, bekämpning och träskydd i förebyggande syfte. Väl dokumenterat och använt under många år garanterar för en effektiv verksam produkt, ett godkänt träskyddsmedel / impregneringsmedel / bekämpningsmedel.
Boracol® är en biocidprodukt som endast släpps ut på marknaden efter godkännande av Kemikalieinspektionen. Företagets policy är att tillhandahålla så effektiva produkter som möjligt med omtanke om miljö och hälsa.
Boracol® Träskyddsmedel används för bekämpning och förebyggande av:
  • Mögel
  • Röta
  • Svamp
  • Äkta Hussvamp
  • Träskadeinsekter, t ex husbock.
Till skillnad från ett vanligt rengöringsmedel/tvättmedel är Boracol® beprövat, registrerat & godkänt som träskyddsmedel / bekämpningsmedel

Användningstips
Var kan jag använda Boracol®?
Boracol® får användas inomhus och under tak, på trä ovan mark där kortvarig uppfuktning är möjlig, samt på mur.
För sanering vid fuktskador, vid bekämpning av Äkta Hussvamp, för bekämpning och förebyggande mot husbock och andra träskadeinsekter, i förebyggande syfte på ytor som är utsatta eller kan utsättas för fukt, t ex takstolar, vindsutrymmen och krypgrunder, fönster, trädäck, carport, trädgårdsmöbler mm.

Förebygg mögel i byggnadsvirke

Boracol® användas inomhus och utomhus under tak, på trä och mur som kan riskera råka ut för väta.

När fuktskadan är ett faktum bekämpar Boracol all påväxt, mögel och svamp som annars kan orsaka stor skadegörelse i ditt hus. Används också i åtgärdspaketet vid bekämpning av Äkta Hussvamp, och för bekämpning av träskadeinsekter. Takstolar, vindsutrymmen och krypgrunder, fönster, trädäck, carport, trädgårdsmöbler mm mm är vanliga utrymmen som ofta drabbas av mögel , svartmögel och annan påväxt.

Mögel- och rötsvamp på vind, i krypgrund etc.

Åtgång 1 liter till ca 5 m2 Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan. Behandla med BORACOL® 10/3Bd Prof. Åtgång 1 liter till 5 m2. Ytan kan, om så möjligt, borstas eller dammsugas ren. OBS! Boracol är ej blekande. Pigmentet, t ex de svarta prickarna i svartmögel, bleks alltså inte bort. Men -den begynnande nedbrytningen av virket stoppas och nya angrepp förebyggs.

Våtrum

Mögel uppträder relativt snabbt där fukt finns, exempelvis i badrum och tvättstugor. Hög relativ fuktighet i ett rum kan orsaka etablering av mögel. I synnerhet i svetsfogar på våtrumsmatta och kakelfogar. Även inne i hörn där det är svårt att rengöra på konventionellt vis. Applicera Boracol med pensel, borste eller svamp. I våtrum låter man medlet verka ca ett dygn. Mögel och annan påväxt har nu dött och ett preventivt skydd finns kvar ca ett år. Ytan rengörs med något vanligt rengöringsmedel efter behandlingen. .

Övriga byggnadskonstruktioner

Åtgång 1 liter till ca 5 m2 Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling innan BORACOL® 10/3Bd Prof penslas på. Mätta träet med BORACOL® 10/3Bd Prof. Det gör inte något om ytan är lite fuktig när vätskan påförs. Ytbehandling kan ske, om så önskas, när Boracolen trängt in.

Behandling av murverk

Mot mögelsvamp, äkta hussvamp och andra rötsvampar för att förhindra närliggande virke att angripas. Åtgång 1 liter till ca 5 m2

Boracol i två koncentrationer.

boracol_10

Boracol 10

Vår Prof-produkt vid fuktskada inomhus


Läs mer

Boracol Träskyddsmedel

Boracol 15

Det mest effektiva träskyddsmedel / bekämpningsmedel mot rötsvamp & träskadeinsekter!


Läs mer

FAQ

Vanligt ställda frågor om träskyddsmedel

Vad är ett Träskyddsmedel?

Träskyddsmedel är en form av bekämpningsmedel som används för att skydda virke mot röta och insektsangrepp. Eftersom träskyddsmedel är bekämpningsmedel skall de godkännas av Kemikalieinspektionen. Produkterna indelas i klasserna 1-3. På Kemikalieinspektionens webbplats finns uppgifter om vilka produkter som är godkända.
BORACOL® träskyddsmedel är biocid-produkt. Boracol® bekämpar angrepp i trä, murverk & betong av mögel & annan påväxt, rötsvampar, mögelsvamp, hussvamp och träskadeinsekter mm, på och i byggnadskonstruktioner.

Varför ruttnar trä?

Trä kan förstöras genom angrepp av bakterier, svampar eller olika levande organismer. Angreppen kan orsaka röta, missfärgning eller mekaniska skador på trä och genom att impregnera med träskyddsmedel får man ett skydd mot dessa angrepp.

Hur fungerar BOR?

BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil. Syntetiska molekyler försämras gradvis. Bor, det aktiva ämnet i Boracol, tränger in på djupet i träet och når in där svamp & träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är ett allvarligt och växande problem – Men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR

Kan Boracol användas för förebyggande behandling?

Boracol är effektivt som förebyggande behandling mot brunröte- &, mögelsvamp i trä. Behandling av murverk mot rötsvamp & äkta hussvamp, Serpula lacrymans, för att förhindra intilliggande trä att angripas. Förebyggande mot träskadeinsekter.  Läs mer under Fuktskador.

Hur godkänns och testas Boracol?

Produkterna har genomgått alla tester enl EU´s stränga regler för begränsning av kemikalier. Regler med höga krav på effektivitet, hälso- & miljöpåverkan. Utvärderade & godkända i EU och registrerade av Kemikalieinspektionen.

Läs mer.

BOR – rötskydd

ECHA Yttrande från kommittén för biocidprodukter
– Opinion of the Biocidal Products Committee


Läs yttrandet här

BOR -Träskydd

Powerpoint om bekämpning med BOR-baserade preparat.
För utbildning och självstudier.


Rekvirera här

Fuktskador

Läs mer om de olika typerna av fuktskador.


Läs mer