Boracol Träskyddsmedel

Boracol® -Varumärket för effektivt träskydds- / bekämpningsmedel

Mögel, svamp o trägnagande insekter – Allt i ett svep!

Boracol® bekämpar & förebygger angrepp i trä, murverk & betong av mögel & annan påväxt, rötsvampar, mögelsvamp, och träskadeinsekter mm, på och i byggnadskonstruktioner inomhus och under tak. Boracol finns i 2 koncentrationer för olika användningsområden. (Läs mer under Produkter. )

Förebyggande behandling av trä mot brunrötesvamp. Behandling av murverk mot äkta hussvamp, Serpula lacrymans, för att förhindra intilliggande trä att angripas. Förebyggande behandling av trä mot mögelsvamp. Behandling av murverk mot rötsvamp för att förhindra intilliggande trä att angripas. Bekämpning av mögelsvamp på trä. Bekämpning av äkta hussvamp i murverk. Förebyggande och bekämpning av träskadeinsekter. Läs mer under Fuktskador

OBS! BORACOL® träskyddsmedel är biocid-produkt. Produktblad.

Produkterna har genomgått alla tester enl EU´s stränga regler för begränsning av kemikalier. Regler med höga krav på effektivitet, hälso- & miljöpåverkan. Utvärderade &  godkända i EU och registrerade av Kemikalieinspektionen.

Bor, det aktiva ämnet, tränger in på djupet i träet och når in där svamp & träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är ett allvarligt och växande problem – Men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR. BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil. Syntetiska molekyler försämras gradvis.

Bekämpar

✓  Förebygger

Långtidseffekt

Boracol® bekämpningsmedel

Boracol® är ett effektivt medel för sanering, bekämpning och träskydd i förebyggande syfte.  Väl dokumenterat och använt under många år garanterar för en effektiv verksam produkt, ett godkänt träskyddsmedel / impregneringsmedel / bekämpningsmedel. Boracol® är en biocidprodukt som endast släpps ut på marknaden efter godkännande av Kemikalieinspektionen. Företagets policy är att tillhandahålla så effektiva produkter som möjligt med omtanke om miljö och hälsa! OBS! Boracol® Träskyddsmedel finns i olika varianter för olika användningsområden. Välj variant beroende på användningsområde : för bekämpning och förebyggande av:

  • mögel
  • röta
  • svamp
  • äkta Hussvamp
  • träskadeinsekter, t ex husbock

Till skillnad från ett vanligt rengöringsmedel/tvättmedel är Boracol® beprövat, registerat & godkänt som träskyddsmedel / bekämpningsmedel.

Var kan jag använda Boracol®?

Boracol® får användas inomhus och under tak på trä och mur. För sanering vid fuktskador, i åtgärdspaketet vid bekämpning av Äkta Hussvamp, för bekämpning av träskadeinsekter samt i förebyggande syfte på ytor som är utsatta/kan utsättas för fukt, t ex takstolar,  vindsutrymmen och krypgrunder, fönster, trädäck, carport, trädgårdsmöbler mm mm.

Boracol innehåller borater som konverterar till BORsyra vid kontakt med vatten och diffunderar med fukt. Borater är de enda ämnen som kan användas för bekämpning och till förebyggande behandling när trä har angripits eller kommer att angripas av rötsvampar vid för hög fukthalt.

Kom ihåg! Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Boracol® 10  

Boracol® 20

Boracol: Verkan och användning -Läs Mer:

klicka på bilden!