Träskydd i byggnader. Powerpoint att rekvirera

Träskydd i ByggnaderEn Powerpoint / bildspel om bekämpning med Borbaserade preparat. För utbildning och självstudier.

Underlaget till presentationen är framtaget av Mikael Theorin, enheten Innemiljö och byggnadsfysik, RISE AB

Rekvirera via mail genom att klicka här:  Meddela oss också gärna om materialet ska användas som självstudie eller för utbildning / kurs / temadagar etc.

Posted in Okategoriserade.