Boracol® 10 / Special

Boracol® 10 - även för privat bruk.

Träskyddsmedel för privat och yrkesmässigt bruk. Ny Formula 2020 – ännu vassare!

Använding.

Till trä & mur, inomhus och under tak. För både privat & yrkesmässig användning mot:

  •  Mögelangrepp i trä & mur
  • Rötsvamp i trä
  • Äkta Hussvamp i trä & mur

Du kan använda boracol 10 för till exempel syllar, reglar, innertak, takstolar, vägg och golvkonstruktioner, i våtutrymmen mm, på vinden, i carport & uterum.

Exempel på användning.

Vinden

Mögelskada på vinden. Boracol 10/3Bd Prof alt Boracol Special 10/3Bd.

På Båten

Teakdäck behandlat med Boracol - håller däcket fritt från alger och mögel.

Krypgrund

Mögelangrepp i krypgrund- Bekämpas med Boracol 10 /3Bd Prof alt Boracol Special 10/3Bd.

bild på mögelskada i dusch

Badrum

Mögel i badrum och inne i badrumsvägg, Boracol 10 / Boracol Special bekämpningsmedel.

Applicering.

Bruksfärdig lösning

Boracol 10 kommer direkt redo att användas. Skall ej spädas. Åtgång er 1 liter till 5 m2.

 Du kan använda följande för att tillämpa produkten

  • Pensel
  • Rulle
  • Doppning

Kom ihåg! Sörj för god ventilation, använd skyddshandskar & skyddsglasögon.

Om möjligt rengör ytorna före behandling. Upprepa behandlingen vid behov.

Förpackningsstorlekar

1-liters, 2,5 liters & 5-liters för privat & yrkesmässig användning samt 20-liters förpackning för yrkesmässig användning.

Varning

Produkten får endast användas på ytor som inte kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vtn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddshandskar.

För närmare instruktioner, se bruksanvisning Boracol Special 10/3Bd Prof

Köp Boracol 10 / Special Online.

I vår webbshop kan du köpa boracol 10 i 1, 2,5 och 5 liter.

Läs mer.

en vetenskaplig framställning av de rötsvamparna som kan uppträda i fuktskadade byggnader.

Svamp i byggnader

Beställ skriften hos Adlibris.

Impel®

Impel® Boron Rods mot röta & svamp.

Fuktskador

Läs mer om de olika typerna av fuktskador.