Boracol® 10 / Special

Boracol® 10 - även för privat bruk.

Ta bort svartmögel i badrummet, mögel på vinden, rötsvamp i bjälklag, äkta hussvamp i trä och mur ..  Boracol 10 Special- ett träskyddsmedel för privat och yrkesmässigt bruk vid fuktskador inomhus.

Användning

Till trä & mur, inomhus och under tak. För både privat & yrkesmässig användning mot:

  • Mögelangrepp i trä & mur
  • Svartmögel på vind, i källare & badrum…
  • Rötsvamp i trä inomhus, i golvbjälkar, syll, reglar …
  • Äkta Hussvamp i trä & mur

Du kan använda Boracol 10 för till exempel syllar, reglar, innertak, takstolar, vägg och golvkonstruktioner, i våtutrymmen mm, på vinden, i carport & uterum. 

Bruksanvisning- ladda ner här:

Exempel på användning.

Vinden

Mögelskada på vinden. Boracol 10/3Bd Prof alt Boracol Special 10/3Bd.

På Båten

Teakdäck behandlat med Boracol - håller däcket fritt från alger och mögel.

Krypgrund

Mögelangrepp i krypgrund- Bekämpas med Boracol 10 /3Bd Prof alt Boracol Special 10/3Bd.

bild på mögelskada i dusch

Badrum

Mögel i badrum och inne i badrumsvägg, Boracol 10 / Boracol Special bekämpningsmedel.

Applicering.

Bruksfärdig lösning

Boracol 10 / Special redo att användas. Skall ej spädas. Åtgång er 1 liter till 5 m2.

 Du kan använda följande metoder för att applicera produkten

  • Pensel
  • Rulle
  • Doppning

Kom ihåg! Sörj för god ventilation, använd skyddshandskar & skyddsglasögon.

Om möjligt rengör ytorna före behandling. Upprepa behandlingen vid behov.

Förpackningsstorlekar

1-liters, 2,5 liters & 5-liters för privat & yrkesmässig användning samt 20-liters förpackning för yrkesmässig användning.

Varning

Produkten får endast användas på ytor som inte kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vtn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddshandskar.

För närmare instruktioner, se bruksanvisning Boracol Special 10/3Bd Prof

Köp Boracol 10 / Special Online.

I vår webbshop kan du köpa boracol 10 i 1, 2,5 och 5 liter.

Läs mer.

bild på mögelskada i dusch

Mögel i byggnader

Fukt och mikroorganismer

Fuktskador på vinden eller i gölvbjälklag

Fuktskador

Läs mer om fuktskador på Boverkets hemsida

Mögel i vårt hem

Huvudsakliga risker med mögel. Läs mer på