Boracol® 10 Prof

För sanering av mögel, röta och svamp

Ta bort svartmögel i badrummet, mögel på vinden, rötsvamp i bjälklag, äkta hussvamp i trä och mur ..  Boracol 10 – ett träskyddsmedel som både skyddar förebyggande samt bekämpar pågående angrepp vid fuktskador inomhus.

Användning

Till trä & mur, inomhus och under tak. För användning mot:

  • Mögelangrepp i trä & mur
  • Svartmögel på vind, i källare & badrum…
  • Rötsvamp i trä inomhus, i golvbjälkar, syll, reglar …
  • Äkta Hussvamp i trä & mur

Du kan använda Boracol 10 för till exempel syllar, reglar, innertak, takstolar, vägg och golvkonstruktioner, i våtutrymmen mm, på vinden, i carport & uterum. 

Bruksanvisning- ladda ner här:

SDB- ladda ner här:


Köp här

Exempel på användning.

Vinden

Mögelskada på vinden. Boracol 10/3Bd Prof.

På Båten

Teakdäck behandlat med Boracol – håller däcket fritt från alger och mögel.

Krypgrund

Mögelangrepp i krypgrund- Bekämpas med Boracol 10 /3Bd Prof.

bild på mögelskada i dusch

Badrum

Mögel i badrum och inne i badrumsvägg, Boracol 10 3/Bd Prof bekämpningsmedel.

Applicering.

Bruksfärdig lösning

Boracol 10 3Bd Prof redo att användas. Skall ej spädas. Åtgång er 1 liter till 5 m2.

 Du kan använda följande metoder för att applicera produkten

  • Pensel
  • Rulle
  • Doppning

Kom ihåg! Sörj för god ventilation, använd skyddshandskar & skyddsglasögon.

Om möjligt rengör ytorna före behandling. Upprepa behandlingen vid behov.

Förpackningsstorlekar

5-liters samt 20-liters förpackning. OBS! Endast för yrkesmässig användning.

Varning

Produkten får endast användas på ytor som inte kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vtn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddshandskar.

För närmare instruktioner, se bruksanvisning Boracol 10/3Bd Prof

Köp Boracol 10 Online.

I vår webbshop kan du köpa Boracol 10 / 3BD Prof i 5 liters och 20*-liters dunkar.


Beställ nu

Dokumentation.Produktens godkännande hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida
Läs mer.

bild på mögelskada i dusch

Mögel i byggnader

Fukt och mikroorganismer


Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Fuktskador på vinden eller i gölvbjälklag

Fuktskador

Läs mer om fuktskador på Boverkets hemsida


Boverket

Mögel i vårt hem

Huvudsakliga risker med mögel. Läs mer på


Arbetsmiljöverket