Boracol 10

Boracol - väl beprövat träskyddsmedel! OBS! Boracol är ett bekämpningsmedel! Till skillnad från rengöringsmedel som enbart gör rent på ytan

Läs mer

Boracol 20

Boracol Bekämpningsmedel / Träskyddsmedel / Fungicid, godkänt för bekämpning samt förebyggande mot rötsvamp, Äkta Hussvamp & Träskadeinsekter. OBS! endast för Yrkesanvändare!

Läs mer

Fuktskador

Många skador hade aldrig behövt hända - Förebygg! Har skadan redan uppstått: Åtgärda orsaken! Behandla med Boracol! Boracol oskadliggör all påväxt, mögel & rötsvamp samt stannar kvar i träet och verkar på så sätt förebyggande.

Så kan det se ut .....