Virkesförstörande / träskade-insekter / husbock

ins25_hb

Virkesförstörande träskadeinsekter

husbock_skada

Husbock
Hylotrupes bajulus
Man ser här de breda gångarna med vit-gult trämjöl.
Är angreppet pågående kan man höra larverna “gnaga”

Husbock finns i södra Sverige, söder om en linje mellan Halland och Gävletrakten, med kraftigast förekomst på Öland och Gotland.

Bekämpning:
Kontakta saneringsfirma
Husbock förekommer i takkonstruktioner, oftast med mörk beklädnad. Angrepp av husbock kan sprida sig till trävirket i hela huset och till grannfastigheter.

Larven är 2-3 cm lång.
Som vuxen insekt 1-2 cm.
Flyghålet ovalt Ø 6-10 mm med karakteristiska ojämna kanter.

Husbocken är en skalbagge som specialiserat sig på att leva av trä. Den är helt beroende av hus för sin överlevnad i Sverige. Den angriper främst barrträdsvirke, dvs furu och gran.
Husbockslarven lever inne i virket där den äter sig fram i slingrande gångar. Den lämnar ett ljust, löst borrmjöl efter sig i gångsystemet. Om virket blir fuktigt sväller borrmjölet och börjar ramla ut ur sprickor i virkets yta. Under högsommaren svärmar skalbaggarna. De bryter ut genom virket för att flyga iväg och para sig.
Tips
En vindstilla och i övrigt tyst, varm dag kan du lyssna dig till om du har husbock i huset. Larverna gnager nämligen med ett svagt, men hörbart raspande ljud.
Bästa kontrollplatsen är den varma husvinden

Blåhjon
Callidium violaceum

blahjonbigblahjon_larv blahjon_sm   blahjon_skada

Skalbaggen kan bli upp till 9-22 mm lång, larven 10-18 mm.  Flyghålen 6×3 mm, ovala med släta kanter.

Detta är en ganska stor blåsvart skalbagge. Larven gräver breda, platta och slingrande gångar mellan bark och trä, exempelvis i takstolar. När barken så småningom faller av upphör angreppet.
Blåhjonet hotar inte virkets bärighet, men om man bygger in virke med barkrester, riskerar man att färdiga skalbaggar tränger ut genom täckande material som takpapp, skivor, tapeter o dyl.

Bekämpning: Någon direkt bekämpning är inte befogad. För att undvika skador, tillse att inte några barkrester finns kvar på det virke som kommer till användning

 

Mjuk Trägnagare
Ernobius mollis

ins08_mjuktragnagare

 

Skalbaggen är 3-6 mm
Larven upp till 8 mm lång
Flyghålen runda, 1-2 mm
En liten brun skalbagge vars larv gräver smala, slingrande gångar mellan bark och trä. Angriper endast barrträd.

När barken så småningom faller av, upphör angreppet.
Mjuk trägnagare hotar inte virkets bärighet, men om man bygger in virke med barkrester, riskerar man att färdiga skalbaggar tränger ut genom täckande material som takpapp, skivor, tapeter o dyl.

Strimmig Trägnagare
Anobium punctatum

strimmig_tragnagare_larv   strimmig_tragnagare_skada
Angripen golvbräda
Skalbaggen är 2-4 mm
Larven 7 mm
Flyghålen runda 1,5-2 mm i diameter

Små skalbaggar vars larver lever i trä.
När skalbaggen är färdig bryter den igenom träets ytskikt och ger sig i väg för att para sig.

Om det finns aktiva levande larver inuti virket bildas högar av fint borrmjöl intill hålen.
För att larven skall trivas krävs att virket (eller möbeln) förvaras i en inte alltför torr miljö där temperaturen följer årstidsväxlingarna.
I uppvärmda bostäder minskar möjligheten för strimmiga trägnagare att fortleva.

Bekämpning: Djuren har behov av en viss fuktighet och är inte köldhärdiga och därför kan smärre föremål som är angripna saneras genom att läggas i frysboxen ngt dygn. Annars rekommenderas kontakt med saneringsfirma.

 

Envisa trägnagaren
Anobium pertinax
envisa_tragnagaren  envisa_tragnagern_skada 

Typisk skada
Både denna, men särskilt den skäckiga trägnagaren, går ofta under benämningen dödsur p g a det tickande ljud som skalbaggarna använder som locktoner under parningstiden. Förr tolkades detta som ett varsel om dödsfall.

Alltså “till liv och kärlek i motsats till död och förgänglighet” (citat av dansk författare).
Envisa trägnagaren är vanlig inomhus i barrträdsvirke. Sitt namn har den fått på grund av att den mycket envist låtsas vara död, då den oroas.
Larven blir upp till 8 mm lång. Vuxen insekt 4-6 mm. Flyghålen runda med en Ø 2-2,5 mm.

Bekämpning: Djuren har behov av en viss fuktighet och är inte köldhärdiga och därför kan smärre föremål som är angripna saneras genom att läggas i frysboxen ngt dygn. Annars rekommenderas kontakt med saneringsfirma.

Envisa trägnagaren angriper endast fuktskadat virke. Larven gnager gångar i vårveden. Höstveden blir kvar som lameller.

Skäckiga trägnagaren
Xestobium rufovillosum

dodsuret%20  ins02_skada  ins02_skada1

Ett stycke ekspärr från en landsvägskyrka, angripet av skäckig trägnagare

Går ofta under benämningen dödsur p g a det tickande ljud som skalbaggarna använder som locktoner under parningstiden. Förr tolkades detta som ett varsel om dödsfall.

Skäckiga trägnagaren anträffas i det fria vanligast på ek men inomhus på virke av både löv- och barrträ.

Larven blir upp till 8 mm lång. Vuxen insekt 4-6 mm. Flyghålen runda med en Ø 2-2,5 mm.

Bekämpning: Djuren har behov av en viss fuktighet och är inte köldhärdiga och därför kan smärre föremål som är angripna saneras genom att läggas i frysboxen ngt dygn.
Annars rekommenderas kontakt med saneringsfirma.