Tillfälliga virkesförstörare

Tillfälliga virkesförstörare

Hästmyra

myra01  myra01_skada
Europas största myra. Drottningen blir mellan 14-17 mm lång och kan leva i 10 år. Arbetarna blir 5-14 mm.

Hästmyran är ingen träkonsument utan använder träet till bobyggnad.
Hästmyran vållar stor skadegörelse då den ger sig på träbyggnader. Den bygger sina bon i murket trä ovan eller under jord. Även färskt virke och levande träd angrips av myrorna.
Förstör myrbon som ligger i närheten av huset. Leta rätt på huvudboet och pudra ingångar och hålrum med insektsmedel. Du kan också strö ut insektsmedel på de ställen där myrorna går ut och in ur huset. Stapla inte ved direkt mot huset och ta bort gamla murkna stubbar och stockar. Åtgärda fukt- och rötskador på huset.

Stora vedstekeln
Sirex gigas

ins27  sirex-gigas_skada   sirex-gigas-larv

Insekten kan bli upp till 45 mm lång.
Flyghålen cirkelrunda 6-10 mm i diameter.
Larven och dess gångar i ved

Hornsteklar

Djurens riktiga hemvist är skogen men Hornsteklar, som kommit in i huset vill gärna ut igen. De kan då gnaga sig igenom isoleringsskikt och vidare genom tex. ett undertak och ut genom takbeläggningen. De tar sig tom igenom blyplåt. Gör de tillräckligt många flyghål är fuktvandringen ett faktum.

Blå hornstekeln
Sirex juvencus

sirex-juvencus    sirex-juvencus_skada

Insekten blir c:a 15-35 mm lång och larven 40 mm
Flyghålen cirkelrunda 3-6 mm i diameter.
Djurens riktiga hemvist är skogen

Nacerda Melanura

narceda_melanura  narceda

Skalbaggen är 10-15 mm och larven blir 13 mm lång.
Flyghålen ovala c:a 6 mm på längden.
Nacerda Melanura I mycket fuktigt trävirke, t ex golvbrädor och stolpvirke i vattensjuka källare, växthus etc, lever larven. Dess uppträdande i en lägenhet är en allvarlig signal till ägaren att “Se om sitt hus”.
En förutsättning för larvens trivsel är nämligen att träet är lättare angripet av röta eller svamp. I och med baggens angrepp tar träet lättare upp ännu mer fukt och skadan kan hastigt förvärras.

Bekämpning: Kontakta saneringsföretag.