Fuktskador

En fuktskada i huset

kan orsaka stor skada i både trä och mur!  Mögel, röta, hussvamp etc kan snabbt uppstå. Också angrepp av husbock eller andra träskadeinsekter kan ställa till stora problem.

Luktar det konstigt i ditt hus?

Fuktskador ger ofta upphov till mögel, svartmögel, vitmögel, röta, svamp, hussvamp, och annan rötsvamp i ditt hus. Träskadeinsekter såsom  t.ex. trämask, husbock, strimmig trägnagare etc flyttar in.  Fuktskada i golv, väggar, tak, källare & vind är vanliga problem. En fungicid-behandling kan vara nödvändig! Sanering med Boracol både bekämpar pågående angrepp samt verkar förebyggande.

Mikrobiell påväxt på vind, i krypgrund etc är ett tydligt tecken på fuktproblem i huset.
Mögel, bakterier, alger, grönalger, rödalger, röta, svamp, rötsvampar, blånadssvamp, brunrötesvampar etc. Den sistnämnda är en stor grupp där Serpula lacrymans / äkta hussvamp / är den mest fruktade – äkta hussvamp kan vid gynnsamma förhållanden växa upp till 6 mm/dygn.

Microbiell påväxt drabbar även målade träfasader.
Träskadeinsekter som t ex strimmig trägnagare, husbock, trämask, baggar och larver i trä trivs alla också i fuktig miljö.

Två huvudkategorier av mikroorganismer.

Knoppande

T.ex. Bakterier och Jästsvampar. Dessa svampar har ytlig påväxt i fuktmättade miljöer och partikelbunden ytlig spridning och kan flyta ut över ett angripet material om det är så fuktigt att en biofilm utvecklats.

Hyfbildande

T.ex. Mögel, mögelsvampar, rötsvamp, rötsvampar, blånad, blånadssvamp, äkta hussvamp och andra brunrötesvampar. Dessa svampar har varierande sporproduktion och livnär sig bl.a. genom att deras mycel breder ut sig. Svamparna kan vara förstadier till rötangrepp eller rötsvampar, som bryter ner trä-vedens cellulosa och penetrerar betong och murverk.

“Efter en fuktskada eller översvämning är risken stor för mögelangrepp”
Det finns många anledningar till att vara uppmärksam på fukt i ditt hus. Vatten- och fuktskador med mögelangrepp som följd riskerar att förstöra både inventarier, inredning och byggkonstruktion. Att låta fukten förstöra byggnadsmaterial i väggar och golv kan bli ganska kostsamt, men det finns också stora hälsoaspekter. Mögel, som lätt uppstår i fuktiga miljöer, är en hälsofara på flera sätt.

Idag är det inte ovanligt med fuktskador på vinden, i krypgrund, badrum mm. De allra flesta allvarliga fuktskador inomhus har med bristande ventilation att göra. Strävan efter energibesparande har resulterat i att vi isolerat våra hus så väl att vi helt enkelt stänger inne den fukt vi själva, 

våra växter och våra olika maskiner alstrar.

“Efter en fuktskada eller översvämning är risken stor för mögelangrep.”
Christina, Lavtox

Typer av fuktskador.

Mögel / svartmögel

Det är idag inte ovanligt med fuktskador på vinden, i krypgrund, i badrum mm. Mögel uppträder snabbt där fukt finns.


Läs mer

Blånad

Med dagens höga krav på energisnåla och täta hus tar den naturliga uttorkningen av nybyggda hus ofta så lång tid att mögel och blånad hinner bildas på inbyggt fuktigt virke.


Läs mer

Grönalger

Grönalger / rödalger eller svarta alger – Naturens gång påverkar våra hus & byggnadskonstruktioner.


Läs mer

Rötsvampar

Rötsvampar trivs och växer i fuktiga trämaterial.


Läs mer

Äkta hussvamp

Det finns all anledning att frukta den äkta hussvampen, “Serpula lacrymans”.


Läs mer

Träskadeinsekter

Träskadeinsekter / Trägnagare kan, om de får hållas, fullständigt förstöra träkonstruktioner i din bostad.


Läs mer

Känner du igen det här?


Total nedbrytning av träet- man ser här rotsträngar av mycelet

Här är det för sent att rädda! Träet måste bytas ut. Nya och det kvarvarande träet behandlas med Boracol 15.


Äkta Hussvamp på bjälklag

Sågbocken klädd med Äkta Hussvamp

Husbocken är en skalbagge som specialiserat sig på att leva av trä. Den är helt beroende av hus för sin överlevnad i Sverige. Den angriper främst barrträdsvirke, dvs furu och gran.

bild på husbock

Läs mer.

Rötsvamp i byggnader

Läs mer om rötsvamp


läs mer

Boracol Träskyddsmedel

Produkter

Boracol® mot röta & svamp i byggnadskonstruktioner


läs mer

En historia från gångna tider

Naturhistoriska Riksmuseet


Läs mer