Fuktskador

Fuktskador

Luktar det konstigt i ditt hus?

Fuktskador, mögel, röta, svamp, hussvamp, träskadeinsekter, trämask, rötsvampar - En fungicid-behandling kan vara nödvändig! Fuktskada i golv, väggar, tak, källare & vind ett vanligt problem. Sanering med Boracol både bekämpar pågående angrepp samt verkar förebyggande.

Bilderna visar olika typer av fuktskador. 

Mikrobiell påväxt på vind, i krypgrund etc är ett tydligt tecken på fuktproblem i huset.

Mögel, bakterier, alger, grönalger, rödalger, röta, svamp, rötsvampar, blånadssvamp, brunrötesvampar etc etc  ... Den sistnämnda är en stor grupp där Serpula lacrymans / äkta hussvamp / är den mest fruktade - äkta hussvamp kan vid gynnsamma förhållanden växa upp till 6 mm/dygn!

Microbiell påväxt drabbar även målade träfasader.

Träskadeinsekter som t ex strimmig trägnagare, husbock, trämask, baggar och larver i trä trivs alla också i fuktig miljö.

Det finns två huvudkategorier av mikroorganismer:

Knoppande

t.ex. Bakterier och Jästsvampar. Dessa svampar har ytlig påväxt i fuktmättade miljöer och partikelbunden ytlig spridning och kan flyta ut över ett angripet material om det är så fuktigt att en biofilm utvecklats.

Hyfbildande

t.ex. Mögel, mögelsvampar, rötsvamp, rötsvampar, blånad, blånadssvamp, äkta hussvamp och andra brunrötesvampar. Dessa svampar har varierande sporproduktion och livnär sig bl.a. genom att deras mycel breder ut sig. Svamparna kan vara förstadier till rötangrepp eller rötsvampar, som bryter ner trä-vedens cellulosa och penetrerar betong och murverk.

"Efter en fuktskada eller översvämning är risken stor för mögelangrepp"

Det finns många anledningar till att vara uppmärksam på fukt i ditt hus. Vatten- och fuktskador med mögelangrepp som följd riskerar att förstöra både inventarier, inredning och byggkonstruktion.  Att låta fukten förstöra byggnadsmaterial i väggar och golv kan bli ganska kostsamt, men det finns också stora hälsoaspekter. Mögel, som lätt uppstår i fuktiga miljöer, är en hälsofara på flera sätt.

Idag är det inte ovanligt med fuktskador på vinden, i krypgrund, badrum mm. De allra flesta allvarliga fuktskador inomhus har med bristande ventilation att göra. Strävan efter energibesparande har resulterat i att vi isolerat våra hus så väl att vi helt enkelt stänger inne den fukt vi själva, våra växter och våra olika maskiner alstrar.

Läs mer om Fuktskador – Boracol: Verkan & användning

Klicka på bilden!