Grönalger

Grönalger och annan yttre påväxt

Grönalger på fasader, badbryggor, teakdäck på båtar mm mm

Vad är grönalger/alger?

grönalger på träAlger är encelliga plantor, som ofta ses på fuktiga utvändiga ytor: alger kan växa på tak, fasader, terrasser, stenplattor, plank, flaggstänger, växthus och båthus, badbryggor etc. De angripna ytorna blir slemmiga och hala. På t.ex. betongväggar orsakar alger, lav och mossa viss erosion, vilket tillsammans med fukten, som dessa plantor drar till sig, kan ge anledning till frostsprängningar, vittring och förstöring. Gör du inte något åt algpåväxten blir den tjockare - och ju kraftigare den blir, desto bättre binder den fukt och desto större risk för röta eller svampangrepp. Ett tegeltak fullt av mossa och alger blir till exempel väldigt fuktigt. Fukten fryser till is – och is kan få tegelpannorna att spricka.

Var kan det finnas alger?

Alger sprids precis som svampar: genom att sända ut mikroskopiska sporer. De finner snabbt en yta att fästa på och därmed har påväxten börjat. När det är varmt och fuktigt växer algerna snabbt, men varken kyla eller torka kan utrota dem. De väntar bara på bättre tider. Så snart det kommer lite regn eller värme sprider de sig blixtsnabbt.