Tillbehör

Tillbehör

Reimpregneringsventiler & Mögeltest är bra redskap till din hjälp! Handsmidda yxor och hackor samt andra verktyg för rötskadebesiktning ingår i vårt sortiment av tradition sedan COBRA-tiden då besiktning av ledningsstolpar var en del av verksamheten. Vi ombesörjer även pilodynservice.

Re-impregneringsventiler

Re-impregneringsventiler används vid tryckinjicering av Boracol impregneringsvätska i träkonstruktioner

Ventiler för injektering med Boracol

ProClean Mögeltest

För kvalitetskontroll efter mögelsanering samt för avgränsning av infekterade områden med mögelpåväxt.

Mögeltest för kvalitetskontroll

Sprutor

Följ länken direkt till vår web-shop. För att spruta Boracol 20 krävs en spruta på minst 5-6 bar.

Spruta Boracol 20? Krävs lite tryck!

Rötskadebesiktning

Handsmidda yxor & hackor, clipskylt & tång, mätsonder, Pilodynservice mm

Rötskadebesiktning av ledningsstolpar