Mögel

Mögel

Fuktskada i huset bjuder in mögel, svartmögel, svarta prickar och annan påväxt.

Vad är mögelsvampar?

Mikrobiell påväxt, mögelsvampar är mikroorganismer som växer med trådliknande hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Mycelet kan man se med blotta ögat och ser ut som vita luddiga mer eller mindre stora prickar. Från mycelet bildar mögelsvampen sedan färggranna sporer, bland annat gröna, svarta och blå.

Var kan det finnas mögel och mögelgifter?

Mögelsporer finns överallt i vår miljö. Bakterier och mögelsvampar utgör en viktig del av naturens ekosystem där de bryter ner organsikt material.Många mögelsvampar är tåliga mikroorganismer. Temperatur, surhetsgrad, syretillgång är avgörande för mögelsvampars förmåga att växa och bilda gifter.

Hur behandlar jag mögel?

Boracol är en biocid, ett bekämpningsmedel / träskyddsmedel som förebygger och bekämpar. Till skillnad mot ett vanligt rengörings-eller tvättmedel. Boracol släpps endast ut på marknaden som kontrollerad och godkänd av KEMIkalieinspektionen enl EU´s biociddirektiv, vilket betyder att alla tester ur hälso-, miljö- och effektivitetshänseende är genomförda.

Mögel uppträder relativt snabbt, där fuktförhållandena på ytorna är gynnsamma. Även en för hög relativ luftfuktighet i ett rum kan orsaka etablering av mögel.