Produktinfo ang IMPEL BOR-stavar

Godkännandet för överlåtelse / försäljning av Impel BOR-stavar upphör 5 september 2020.

Produkten får användas fram t o m 4 mars 2021

Upphörande av godkännande gäller endast produkten IMPEL -BOR-stav / Boron Rods med reg nr 5198 !!

IMPEL-BORstavar / BORON RODS, är ett bekämpningsmedel / träskyddsmedel för Depåimpregnering i byggnadskonstruktioner.

Mer om produkten här: https://lavtox.se/produkter/impel-boron-rods/

Posted in Okategoriserade.