Produkter

BORACOL 20 & Impel BOR-stavar mot Äkta Hussvamp, röta och träskadeinsekter i både Trä och Mur!

För Boracol 10 / Boracol Special mot mögel, svartmögel, alger etc inväntas nytt godkännande!

BORACOL- Produkter Effektivast på marknaden mot Mögel, Röta, Svamp, Äkta Hussvamp, Husbock och andra träskadeinsekter.

OBS:Till skillnad från ett “vanliga” rengöringsmedel / tvättmedel är produkterna Boracol® & Impel Boron Rods® väl beprövade, utvärderade & godkända Träskyddsmedel för Bekämpning och i förebyggande syfte mot mögel, röta och annan påväxt