Fuktskador

Fuktskador

Luktar det konstigt i ditt hus? Misstänker du mögel?

Bilderna visar olika typer av fuktskador. 

Det finns två huvudkategorier av mikroorganismer:

Knoppande

t.ex. Bakterier och Jästsvampar. Dessa svampar har ytlig påväxt i fuktmättade miljöer och partikelbunden ytlig spridning och kan flyta ut över ett angripet material om det är så fuktigt att en biofilm utvecklats.

Hyfbildande

t.ex. Mögel, Mögelsvampar, Blånadssvamp och Äkta Hussvamp. Dessa svampar har varierande sporproduktion och livnär sig bl.a. genom att deras mycel breder ut sig. Svamparna
kan vara förstadier till rötangrepp eller rötsvampar, som bryter ner trävedens cellulosa och penetrerar betong och murverk.

"Efter en fuktskada eller översvämning är risken stor för mögelangrepp"

Det finns många anledningar till att vara uppmärksam på fukt i ditt hus. Vatten- och fuktskador med mögelangrepp som följd riskerar att förstöra både inventarier, inredning och byggkonstruktion.  Det kan bli ganska kostsamt att låta fukten förstöra byggnadsmaterial i väggar och golv, men det finns också stora hälsoaspekter. Mögel, som lätt uppstår i fuktiga miljöer, är en hälsofara på flera sätt.

Det är idag inte ovanligt med fuktskador på vinden, i krypgrund, badrum mm. De allra flesta allvarliga fuktskador inomhus har med bristande ventilation att göra. Strävan efter energibesparande har resulterat i att vi isolerat våra hus så väl att vi helt enkelt stänger inne den fukt vi själva, våra växter och våra olika maskiner alstrar.

Läs mer om Fuktskador – Boracol: Verkan & användning

Klicka på bilden!