Blånad

Blånad

Blånad uppkommer i virke som förvaras för fuktigt. Blånadssvampen behöver generellt fuktigare trä än mögel för att kunna gro. Samtidigt kräver den mindre väta än röta och hussvamp. Blånad kan ofta vara inkörsport för rötsvampar som kan börja växa längre in i träet. Blånadssvampen gror ngn mm in i träet medan mögel håller sig på ytan och rötsvampen går längre in i virket

Vanliga ställen där blånadssvamp förekommer är på vind och i krypgrund

Boracol Special   -det mest effektiva medel du som privat konsument kan använda!

Boracol 10 /2Bd Prof  är medlet för yrkesmässig användning, finns även i större förpackningar

Virke som angripits av blånadssvampar behandlas med Boracol för att förhindra ytterligare uppkomst och vidareutveckling av svampen.

Blånad på vind. Behandlas med Boracol 10 alt Boracol Special