Mögel

Mögel

Mögel - svartmögel - svarta prickar

Vad är mögelsvampar?

Mögelsvampar är mikroorganismer som växer med trådliknande hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Mycelet kan man se med blotta ögat och ser ut som vita luddiga mer eller mindre stora prickar. Från mycelet bildar mögelsvampen sedan färggranna sporer, bland annat gröna, svarta och blå.

Var kan det finnas mögel och mögelgifter?

Mögelsporer finns överallt i vår miljö. Bakterier och mögelsvampar utgör en viktig del av naturens ekosystem där de bryter ner organsikt material.Många mögelsvampar är tåliga mikroorganismer. Temperatur, surhetsgrad, syretillgång är avgörande för mögelsvampars förmåga att växa och bilda gifter.

Hur behandlar jag mögel?

  • Boracol Special   -det mest effektiva medel du som privat konsument kan använda!
  • Boracol 10 /2Bd Prof  är medlet för dig som är yrkesmässig användare, finns tillgå i större förpackning.

Behandling med båda dessa produkter förebygger och bekämpar. Till skillnad mot ett vanligt rengörings-eller tvättmedel. Boracolen är kontrollerad och godkänd som bekämpningsmedel av KEMIkalieinspektionen.

Mögel uppträder relativt snabbt, där fuktförhållandena på ytorna är gynnsamma. Även en för hög relativ luftfuktighet i ett rum kan orsaka etablering av mögel.