ECHA yttrande från kommittén för biocidprodukter

BPC drar slutsatsen att det för vissa användningar av borsyra och dinatriumtetraboratpentahydrat inte finns några lämpliga alternativ tillgängliga.

“The BPC therefore concludes that for some uses of boric acid and disodium tetraborate pentahydrate no suitable alternatives are available”

Läs hela rapporten här:
Posted in Okategoriserade.