Produkter

BORACOL- Produkter Effektivast på marknaden mot Mögel, Röta, Svamp, Äkta Hussvamp, Husbock och andra träskadeinsekter. OBS: BORACOL 20 mot Äkta Hussvamp i både Trä och Mur

Till skillnad från ett "vanliga" rengöringsmedel / tvättmedel är produkterna Boracol® & Impel Boron Rods® väl beprövade, utvärderade & godkända Träskyddsmedel för Bekämpning och i förebyggande syfte mot mögel, röta och annan påväxt