Verksamhetshistoria

lavTOX 60 år 2015 !!

60 år i branchen har gett företaget en unik kunskap om träimpregnering. Den erfarenheten tar vi med oss in i nästa fas! EU-godkännande av alla våra produkter. Utvecklingsarbetet är en pågående process, vi strävar hela tiden efter att våra produkter ska vara effektivast på marknaden! Ett EU-godkännande garanterar att både miljö- hälsa och effektivitetskrav uppfylls- produkterna ska hålla vad de lovar!! I vårt sortiment är IMPEL Prof först ut med EU:godkännande (under namnet "ACS Boron Rods"), tätt följd av Boracol 20.

Firman, som från början hette Kai R Spangenbergs Eftf. I/S, bildades 1955. Grunden för verksamheten var en generalagentur för COBRA-Reimpregnering av elstolpar i Skandinavien. Under de följande åren byggde firman upp en omfattande kunskapsbank om träimpregnering genom arbetet med att återimpregnera trästolpar i Danmark, Sverige, Norge och Finland. 1.500.000 elstolpar reimpregnerades och mer än 2.000.000 besiktningar utfördes.
Speciellt var kunskapen om impregnering av trä med jordkontakt nyttig, eftersom det ställer mycket höga krav på impregneringen.

I Sverige blev firmanamnet Svenska Reimpregnerings AB Cobra.
Vi illustrerade, med grafisk utformning, insprutningen av Cobra-saltet så här:
Ursprungliga loggan för Cobra Reimpregnering av Trästolpar

BOR-utvecklingen startar:
1970 får KRS en förfrågan från SJ. SJ har problem med sina furu-träslipers, som är creosotimpregnerade. Det visar sig att de ruttnar upp inom loppet av 5-6 år. Kai R Spangenbergs Eftf. I/S startar en större undersökning och finner att BOR-saltet har en god möjlighet att lösa problemen. I ett samarbete med BORAX i England utvecklas de så kallade IMPEL-BOR patronerna.

BOR-utvecklingen fortsätter:
1977 blev vi ombedda att delta i renoveringen av en stor egendom i närheten av Köpenhamn. Flera tusen fönster höll på att ruttna bort trots att byggnaderna endast var c:a 15 år gamla. Eftersom IMPEL-BOR patronerna endast är riktigt effektiva i fuktigt trä började vi utveckla "Den flytande BOR-patronen" som senare fick namnet BORACOL!

Redan tidigt var firman medveten om att det var viktigt att använda så miljöacceptabla produkter som möjligt.
Produkterna Boracol och Impel är innehållsmässigt mycket olikartade från 60 talets cobrasalt.
Idén att det impregnerande och bekämpande aktiva ämnet skall lagras djupt inne i det behandlade materialet är däremot fasthållen.

Då de nya produkterna med fördel kunde användas i byggnadskonstruktioner upprättades "lavTOX" som dansk forhandler av produkterna till den professionella marknaden. Produkterna användes då främst för bekämpning av etablerade svampangrepp.

Den mekaniska insprutningen av Cobra-saltet är ersatt av våra produkters naturliga inträngnings-förmåga.
Denna naturliga diffusion illustrerade vi med namnbyte till Svenska Reimpregnerings AB lavTOX och en ny logga: loggan som illustrerar produkternas inträngningsförmåga

2011 vände vi ännu ett blad, Produkterna för yrkesmässig användning fick förlängt godkännande och en ny produkt, Boracol Special, till privat användning, såg dagens ljus, allt i enighet med EU:s nya biociddirektiv.
Vi markerade detta steg med en ny, modernare logga: lavTOX nya logga

lavTOX affärsidé är, nu som alltid, att sälja produkter med hög kvalitet som effektivt kan bekämpa problem orsakade av fukt i byggnader och andra träkonstruktioner, väl avvägda med största möjliga hänsynstagande till miljön.
Gemensamt för Boracol & Impel BOR-patronerna är dess förmåga att diffundera, dvs att den tränger in i underlaget och verkar där den som mest behövs. Varför Boracol?

Bruksanvisning

Anvisning Boracol 10 & 20 /2Bd Prof

Bruksanvisning

Kontakta oss gärna!

Har du vägarna förbi Hbg- titta gärna in!

Kontakta oss gärna för mer info

Dokumentation

Rapporter visar Boracolens effektivitet

Läs mer

Beställ direkt!

Länk till web-shop

Web-Shop