Träskadeinsekter

Träskadeinsekter

Träskadeinsekter, trägnagare, är skadedjur som angriper virke.

Håll Husbocken på avstånd!/

Mindre angrepp av trämask i t ex möbler stoppar du med 2-3 behandlingar -flödigt- med Boracol Special. För svårare och större angrepp anlita yrkesman för bekämpning med Boracol 20!
Boracol 20 för bekämpning och förebyggande!

Stor skada med påtagliga kostnader gör de vedförstörande insekterna.
Insektshonan lägger sina ägg i sprickor eller under barken. Kort tid efter kläcks larverna, som nu börjar en kortare eller längre tillvaro, gömda inne i virket. Den egentliga skadegöraren är sålunda larven, som livnär sig på vedcellernas stärkelse, protein och vitaminer samt cellväggarnas cellulosa.

Bekämpning: Vid angrepp får situationen bedömas från fall till fall. I tillgängligt och/eller frilagt virke utförs bekämpning genom sprutning eller genom att pensla/rolla på med Boracol® 20.

Om angreppet dessutom etablerats i dolda konstruktioner kan gasning eller värmebehandling bli aktuell.

Gasning, värmebehandling och frysning är åtgärder som bör följas upp med en preventiv Boracol® behandling.

För bekämpning med Boracol 20 mot träskadeinsekter är nu en ny injekterings/sprututrusning utprovad.
Se filmer här. Kontakta oss för mer info

Läs mer om träskadeinsekter:

Vedförstörande insekter, t ex  husbock, trägnagare, baggar och blåhjon

Tillfälliga virkesförstörare såsom hästmyror, steklar m fl