Rötsvampar

Rötsvampar / Röta / Svamp / Hussvamp / Brunrötesvampar

Fuktskador ger ofta upphov till Rötsvampar- Röta och svamp trivs i fuktiga hus och byggnader

Rötsvampar i Byggnader.

En skrift av Roland Jonsson & Nils Hallenberg Beställ den hos Adlibris, se länk här nedan

Misstänker du rötskada, kontakta yrkesman!

Vad är rötsvampar?

Hussvamp och övriga rötsvampar, som kan påträffas inne i våra byggnader, tillhör gruppen basidiesvampar, det vill säga samma grupp som omfattar skivlingar, soppar, tickor och gelésvampar.

Var kan det finnas rötsvampar?

Växtbetingelserna är: näring – vatten -värme. Även pH-värde och solljus har betydelse. I naturen är samtliga dessa förutsättningar uppfyllda. Däremot i trä i byggnadskonstruktioner där förhållandena är mindre gynnsamma, är tillväxten mer varierande. Vatten är den viktigaste förutsättningen för utveckling av svampangrepp.

Svampar föredrar ett växtunderlag med surhetsgrad (pH-värde) under 7 och kan ändra detta, för sin egen utveckling, i positiv riktning. Svampar förökar sig genom sporbildning. Sporerna är mycket små, några få my, och sprids lätt vid minsta luftrörelse, sporerna finns därför såväl utom – som inomhus. I naturen är svamparnas aktivitet säsongsbetingad, medan de växer året runt inomhus. Det finns många olika tränedbrytande svampar.

Om virkets fuktkvot hålls under 20%, finns ingen förutsättning för uppkomst av rötsvamp. Detta kallar vi konstruktivt träskydd.

Hur behandlar jag rötsvamp?

Misstänker du rötskada, kontakta yrkesman!