Äkta Hussvamp

Äkta Hussvamp - Serpula lacrymans.

Den absolut farligaste virkesförstöraren är en brunrötesvamp – Äkta Hussvamp, Serpula lacrymans.

Misstänker du Äkta Hussvamp, kontakta yrkesman!

Rötsvampar i Byggnader.

En skrift av Roland Jonsson & Nils Hallenberg Beställ den hos Adlibris, se länk här nedan

Vad är Äkta Hussvamp / Serpula lacrymans?

Hussvamp, Serpula lacrymans (”den gråtande”), är en mycket aggressiv brunrötesvamp som orsakar stora skador på byggnader

Var kan det finnas Äkta Hussvamp / Serpula lacrymans?

Äkta hussvamp / Serpula lacrymans växer till en början ytligt på virket med ett vitt flockigt mycel. Så småningom övergår mycelet i ett hinnliknande överdrag, som kan bli smutsigt gulgrått till färgen. I denna mycelhinna bildas strängar, vanligen 3-4 mm tjocka, med vars hjälp svampen sprider sig. I fuktig atmosfär avsöndrar svampens mycel klara droppar av rent vatten, vilket har gett svampen dess latinska artnamn Lacrymans – ”den gråtande”.

Vid ca 30 procents fuktkvot i virke och en temperatur på 20 grader kan hussvamp växa 5-6 mm per dygn. Vid nedbrytningen av virket använder sig hussvampen av oxalsyra. För att överleva måste svampen neutralisera denna syra med hjälp av kalk, varför den förekommer i anslutning till murverk.

Hussvampens fruktkroppar är gulgrå till rödbruna med bred vit kant. De bildar tjocka, oregelbundna kakor som kan bli en meter breda. Ovansidan är labyrintlikt veckad och bildar ett kanelbrunt sporpulver.

Hussvamp förekommer mest i byggnader, och man vet inte säkert från vilken del av världen den ursprungligen härstammar.

Hur behandlar jag Äkta Hussvamp?

Misstänker du Äkta Hussvamp, kontakta yrkesman!

  • Boracol 20 är en del av åtgärdspaketet. Boracol innehåller borater som konverterar till BORsyra vid kontakt med vatten och diffunderar med fukt. Borater är de enda ämnen som kan användas för bekämpning och till förebyggande behandling när trä har angripits eller kommer att angripas när träet får för hög fukthalt
  • Impel BOR-stavar sätts i som depåimpregnering

Ladda ner åtgärdsbeskrivning!

Rötsvampar i byggnader är Nordens första skrift i ämnet.

Boken är en modern, vetenskaplig framställning av de rötsvamparna som kan uppträda i fuktskadade byggnader.