Boracol® 10 /2BD Prof

Boracol® 10 /2Bd PROF

Ny Formula - ännu vassare! - av Boracol 10 väntar på myndigheternas handläggning innan den släpps ut på marknaden. Se status under fliken "Aktuellt"

Bekämpar

Förebygger

Långtidseffekt

 Användning

OBS! Endast för yrkesmässig användning mot

 • Mögelangrepp
 • Blånad
 • Lav
 • Grönalger

T ex: mot mögel och bakterieangrepp i t.ex. syllar, reglar, innertaks- beklädnader, takstolar, vägg och golvkonstruktioner, i våtutrymmen mm, blånadssvamp på t ex vinden samt mot grönalger, lav mm på trä, staket, park- och lekplatsdetaljer, badbryggor, kajer, broar, trappor och socklar.

Utomhusarbete kräver uppehållsväder i minst 1 dygn, både före och efter behandling.

 • Om möjligt rengör ytorna före behandling.
 • Upprepa behandlingen vid behov.
 • Innan ytan eventuellt övermålas, gäller utomhus, borstas denna ren från ev. kristaller. Därefter kan övermålning ske för att skydda behandlingen mot fukt och regn

Aplicering

Brukslösning= skall ej spädas

 1. Pensel
 2. Rulle
 3. Spruta
 4. Doppning

Vid sprutning inomhus, sörj för god ventilation, använd andningsskydd, handskar, skyddskläder. Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske c:a 2 dygn efter behandlingen/saneringen.

Åtgång

Mögel och bakterier: 1 liter till 3-4 kvm
Grönalger: 1 liter till 3-5 kvm
Svårare mögelskada: 1 liter till 2,5 - 3 kvm

För närmare instruktioner, se bruksanvisning

 Förpackningsstorlekar

1-liters, 5-liters samt 20-liters förpackning

Bruksanvisning

Anvisning Boracol 10 & 20 /2Bd Prof

Bruksanvisning

Dokumentation

Rapporter visar Boracolens effektivitet

Läs mer

Beställ direkt!

Länk till web-shop

Web-Shop