Boracol Träskyddsmedel

Boracol® Träskyddsmedel, Varumärket för effektiva träskyddsmedel / bekämpningsmedel

Boracol bekämpar & förebygger angrepp av mögel, rötsvampar, träskadeinsekter, grönalger, bakterier, lav mm på och i byggnadskonstruktioner vid uppkomna fuktskador. OBS! BORACOL® Träskyddsmedel i olika varianter är väldokumenterade biocider. Använda under många års tid och säljs endast efter godkännande av Kemikalieinspektionen. Ny formula av Boracol 10 & Boracol Special väntar på myndigheternas handläggning!

Bekämpar

✓  Förebygger

Långtidseffekt

Boracol® bekämpningsmedel

Boracol® är ett effektivt medel för sanering, bekämpning och träskydd i förebyggande syfte.  Väl dokumenterat och använt under många år garanterar för en effektiv verksam produkt, ett godkänt träskyddsmedel / impregneringsmedel / bekämpningsmedel. Boracol® är en biocidprodukt som endast släpps ut på marknaden efter godkännande av Kemikalieinspektionen. Företagets policy är att tillhandahålla så effektiva produkter som möjligt med omtanke om miljö och hälsa! Boracol® Träskyddsmedel finns i olika varianter för olika användningsområden. Välj variant beroende på användningsområde : för bekämpning och förebyggande av:

  • mögel
  • röta
  • svamp
  • äkta Hussvamp
  • träskadeinsekter, t ex husbock
  • annan påväxt såsom grönalger,bakterier,lav mm på träkonstruktioner.

Till skillnad från ett vanligt rengöringsmedel/tvättmedel är Boracol® beprövat, registerat & godkänt som träskyddsmedel / bekämpningsmedel.

Boracol® finns i olika brukslösningar för varierande användningsområden.

Var kan jag använda Boracol®?

Boracol® används för sanering vid fuktskador, i åtgärdspaketet vid bekämpning av Äkta Hussvamp, samt i förebyggande syfte på ytor som är utsatta/kan utsättas för fukt, t ex fasader, i vindsutrymmen och krypgrunder, fönster, altandäck, trädgårdsmöbler, teakdäck på båtar, däcksmöbler, trädeck,  bryggor, lekplatsdetaljer mm mm.

Boracol innehåller borater som konverterar till BORsyra vid kontakt med vatten och diffunderar med fukt. Borater är de enda ämnen som kan användas för bekämpning och till förebyggande behandling när trä har angripits eller kommer att angripas av rötsvampar vid för hög fukthalt.

Kom ihåg! Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Boracol® till privat bruk inte på marknaden för tillfället.

läs mer under fliken "Aktuellt", och mer info om Boracol Special här:
Boracol® Special

Boracol® till yrkesmässig användning

Boracol® 10 (inte på marknaden för tillfället. Nytt EU-godkännande på gång- väntas klart hösten 2019)

Boracol® 20

Boracol: Verkan och användning -Läs Mer:

klicka på bilden!