Produkter

Boracol® 20 saneringsvätska samt Impel® BOR-stavar mot rötsvamp, äkta hussvamp och träskadeinsekter vid fuktskada

BORACOL®– produkterna effektivast på marknaden mot Röta, Svamp, Äkta Hussvamp, Husbock och andra träskadeinsekter.

OBS: Till skillnad från “vanliga” rengöringsmedel / tvättmedel är produkterna Boracol® & Impel® Boron Rods väl beprövade, utvärderade & godkända träskyddsmedel för bekämpning – och i förebyggande syfte  – mot röta, träröta, rötsvamp, husbock, trämask och andra träskadeinsekter