Produkter

Boracol® Produkter – välkända träskyddsmedel sen många år tillbaka!

BORACOL®– produkterna effektivast på marknaden mot Röta, Svamp, Äkta Hussvamp, Husbock och andra träskadeinsekter.

BORACOL® 20  ingår bland annat i åtgärdspaketet för bekämpning & sanering vid angrepp av Äkta hussvamp samt för bekämpning och förebyggande mot träskadeinsekter.

En fuktskada i huset kan ge upphov till allehanda rötsvampar –  åtgärda problemet och behandla med Boracol 20

OBS: Till skillnad från “vanliga” rengöringsmedel / tvättmedel är produkterna Boracol® & Impel® BOR-stavar väl beprövade, utvärderade & godkända träskyddsmedel / saneringsvätska / bekämpningsmedel för bekämpning – och i förebyggande syfte  – mot röta, träröta, rötsvamp, äkta hussvamp, husbock, trämask och andra träskadeinsekter. I Trä och mur!