Rötsvampar

Rötsvampar / Röta / Svamp / Hussvamp / Brunrötesvamp i byggnader

Fuktskador ger ofta upphov till rötsvampar i byggnader. Rötskada i fönster, väggar, golv, tak, i källare, på vinden etc måste åtgärdas. Rötsvamp / röta i trä, svamp, mögel o träskadeinsekter, trämask trivs i fuktiga hus och byggnader - En fungicidbehandling kan vara nödvändig

Rötsvampar i Byggnader.

En skrift av Roland Jonsson & Nils Hallenberg Beställ den hos Adlibris, se länk här nedan

Misstänker du rötskada, kontakta yrkesman!

Vad är rötsvampar- röta i trä?

Fuktskada i huset ger en bra grogrund för rötsvampar av olika sorter.
Hussvamp och övriga rötsvampar, som kan påträffas inne i våra byggnader, tillhör gruppen basidiesvampar, det vill säga samma grupp som omfattar skivlingar, soppar, tickor och gelésvampar.

Var kan det finnas rötsvampar?

Växtbetingelserna är: näring – vatten -värme. Även pH-värde och solljus har betydelse. I naturen är samtliga dessa förutsättningar uppfyllda. Däremot i trä i byggnadskonstruktioner där förhållandena är mindre gynnsamma, är tillväxten mer varierande. Vatten är den viktigaste förutsättningen för utveckling av svampangrepp.

Svampar föredrar ett växtunderlag med surhetsgrad (pH-värde) under 7 och kan ändra detta, för sin egen utveckling, i positiv riktning. Svampar förökar sig genom sporbildning. Sporerna är mycket små, några få my, och sprids lätt vid minsta luftrörelse, sporerna finns därför såväl utom – som inomhus. I naturen är svamparnas aktivitet säsongsbetingad, medan de växer året runt inomhus. Det finns många olika tränedbrytande svampar.

Om virkets fuktkvot hålls under 20%, finns ingen förutsättning för uppkomst av rötsvamp. Detta kallar vi konstruktivt träskydd.

Hur behandlar jag rötsvamp?

Misstänker du rötskada, kontakta yrkesman för fungicidbehandling!
En fungicidbehandling kan vara nödvändig efter att orsaken till fuktskadan åtgärdats.