Boracol® 20 /2Bd Prof

Boracol® 20 /2Bd PROF

OBS! Nytt godkännande av Boracol 20 gäller. Boracol 20 /2Bd Prof ej längre tillgänglig på marknaden

Bekämpar

Impregnerar

Långtidseffekt

Användning

OBS! Endast för yrkesmässig användning. För bekämpning av

 • Röta och svamp i byggnadskonstruktioner
 • Grönalger utomhus
 • Husbock
 • Andra träförstörande insekter
 • Äkta hussvamp

Boracol® 20 /2Bd Prof  är ett bekämpande och preventivt/förebyggande träskyddsmedel mot träförstörande insekter, röta och svamp.
Aktivt ämne: Koncentrerade borater, utspädda till bruksfärdig lösning med tillsats av diffusionsmedel och även en tillsats av ett anti-mögelmedel. Kominationen av de verksamma ämnen ger Boracolen en unik inträngningsförmåga, dvs den följer med fukten in i träet.

Aplicering

Brukslösning= skall ej spädas

 1. Pensel
 2. Rulle
 3. Dopping
 4. Spruta
 5. "Vattning" i borrhål i kombination med Impel-isättning
 6. Tryckinjektion genom ventiler

Vid sprutning med BORACOL® 20/2Bd Prof bör temperaturen på vätskan vara över 15°C. Använd en spruta med ett tryck av min. 6 bar samt med ett bredstrålemunstycke, solfjäderformad stråle, typ TIP 6510 utan filter. Upprepad behandling kan ske efter ett par timmar.

Vid sprutning inomhus, sörj för god ventilation, använd andningsskydd, handskar, skyddskläder. Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske c:a 2 dygn efter behandlingen/saneringen

Åtgång

Äkta Hussvamp & insektsangrepp: 1 liter till 2 kvm
Grönalger: 1 liter till 5 kvm
Svampskador: 1 liter till 3 - 5 kvm
Svårare mögelskada: 1 liter till 3-3,5 kvm

För närmare instruktioner, se bruksanvisning.
Skiss för tillvägagångssätt vid svampangrepp i området där trä och mur möts i byggnaden
Äkta Hussvamp.

Förpackningsstorlekar

1-liters, 5-liters samt 20-liters förpackning

Bruksanvisning

Anvisning Boracol PROF - yrkesmässig användning

Bruksanvisning Boracol

Dokumentation

Rapporter visar Boracolens effektivitet

läs mer

Beställ direkt!

Länk till web-shop

Web-Shop