Aktuellt!

Aktuellt / Senaste nytt om våra produkter:

7/2 2018
OBS: För injektering med Boracol 20 mot Husbock o andra träskadeinsekter finns en ny utprovad metod
enl info 14/11 2017:

För bekämpning med Boracol 20 mot träskadeinsekter är nu en ny injekterings/sprututrusning utprovad.
Se filmer här: Kontakta oss för mer info!

14/12 2017
Info Produktgodkännande

För Boracol Special med reg nr 4985 gäller följande:
• Godkännandet löper ut 2017-12-31
• Produkten får säljas ute i butikerna fram t o m 2018-06-28
• Befintliga lager får användas fram till 2018-12-31

Boracol 10/2Bd Prof med reg nr 4645 för yrkesmässig användning gäller följande:
• Godkännandet löper ut 2018-01-31
• Produkten får säljas fram t o m 2018-07-29
• Befintliga lager får användas fram till 2019-01-31

Produktnytt inför 2018 :

En ny Boracol kommer ersätta både Boracol Special och Boracol 10 /2Bd Prof, klassad för användning både av yrkesanvändare och privat konsument
Användningsområde: På Trä Inomhus och utomhus under tak.
Den nya Boracol Special ( 10_3 Bd ) väntas klar för marknaden under våren 2018.

14/11 2017
För bekämpning med Boracol 20 mot träskadeinsekter är nu en ny injekterings/sprututrusning utprovad.
Se filmer här: Kontakta oss för mer info!

19/6 2017
Säkerhetsdatablad till Boracol 20
Ladda ner här

8/6 2017
Vi tar emot beställningar av Boracol 20 med nya godkännandet för leverans efter midsommar. SDB publiceras så snart vi fått fram det.

24/5 2017
Boracol 20 godkänt! reg nr 5322!

Sammanfattning av användningsområde:
Förebyggande behandling mot rötsvamp, hussvamp och träförstörande insekter.
Kurativ behandling mot hussvamp.
För ytbehandling och injektion.

11/1 2017
Vi har idag fått meddelande om att handläggningen av ansökan om EU-godkännande i Sverige av Boracol 20 nu är startad!

12/12 2016
Boracol 10 /2Bd Prof
Kemikalieinspektionen har den 12/12 meddelat oss om ett beslut att administrativt förlänga produktgodkännandet för Boracol 10 /2Bd Prof med reg nr 4645 i väntan på slutlig handläggning av ansökan om förnyat godkännande
Detta beslutet gäller fr o m 20170101 t o m 20180131, se bilaga från KEMI.

Boracol 20

Godkännandet av Boracol 20 /2Bd Prof har upphört, se Pdf, och sista dagen för överlåtelse, alltså sista dag vi får sälja, Boracol 20 /2Bd Prof med reg. nr 4646 är den 19 dec 2016.
Produkten får däremot användas fram till 19 juni 2017.

I Danmark och Tyskland är Boracol 20 ´s EU-godkännande klart och vi inväntar ett godkännande från KEMI i Sverige – men – tyvärr räcker inte KEMI´S resurser till, KEMI hinner inte med alla ärenden inom den tidsgräns som utlovas- och det går inte få besked om när våra ärenden kommer att behandlas.

Vi kommer därför hamna i ”mellandagar” där vi inte kan leverera någon Boracol 20!

Kontakta oss gärna för mer info!

Boracol 10
Godkännandet för Boracol 10 /2Bd Prof med reg. nr 4645 kommer upphöra 2016-12-31. Sista försäljningsdag förväntas ligga ett år framåt, 2017-12-31, samt sista datum för användandet ytterligare ett år framåt.

En process om EU-godkännande för Boracol 10-2Bd, lämnades in till Kemikalieinspektionen 2015-02-02. När det gäller Boracol 10 -2Bd har vi ansökt om ömsesidigt godkännande i många länder, däribland Sverige, samtidigt. Vi meddelar här så snart nytt godkännande kommer.

Boracol Special
Godkännandet för Boracol Special med reg. nr 4985, även tillåten för var och en, löper, som det är nu, fram till 2017-12-31.
Samma process som för Boracol 10 -2Bd sattes igång för Boracol Special samtidigt, 2015-02-02.

Impel
Godkännandet för Impel (ACS Boron Rods) blev klart 2015-03-05 se KEMI´s Hemsida

:::::::::::::::

Utdrag ur Kemis nyhetsbrev den 2 sept 2016
Regeringen föreslår även förstärkta resurser till Kemikalieinspektionens prövning av ansökningar om godkännanden av bekämpningsmedel. Regeringens förslag innebär att anslaget till prövningen av bekämpningsmedelsärenden höjs med 13 miljoner kronor per år 2017 och 2018. För 2019 och 2020 är den aviserade höjningen av anslaget 14 miljoner kronor per år, och därefter ska denna nivå bli permanent.
– Det är positivt med en långsiktig förstärkning av resurserna till prövningen av bekämpningsmedel. Resursförstärkningen, i kombination med effektivare arbetssätt på myndigheten, ger oss goda förutsättningar att kunna korta handläggningstiderna, säger Nina Cromnier.
Bakgrunden till resursförstärkningen är att handläggningstiderna för vissa bekämpningsmedelsärenden har varit för långa. Kemikalieinspektionen bedriver sedan tidigare ett långsiktigt arbete för att effektivisera handläggningen, bland annat genom tydligare styrning av verksamheten. Kemikalieinspektionen kommer också fortsätta att arbeta aktivt för att stödja företagen i ansökningsprocessen, och på så sätt bidra till att höja kvaliteten på ansökningarna.